PR Social media

Online colleges

De opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden draagt bij aan open access: het maximaal beschikbaar stellen van kennis voor belanghebbenden. Daarom zijn de hoorcolleges vanaf 2018 van deze opleiding opgenomen en voor iedereen online beschikbaar. Dit aanbod wordt gedurende het jaar geactualiseerd.

Onderstaande online colleges zijn gebaseerd op het boek De communicatieprofessional (Noordhoff, 2015). Op de website van Noordhoff die bij dit boek hoort, staan 983 toetsvragen (deels oefenmateriaal voor studenten), 27 cases en 108 opdrachten met gedetailleerde modelantwoorden, 120 begrippenoefeningen, 300 powerpointsheets en 20 flitscolleges als ondersteuning. Deze zijn toegankelijk met een unieke pincode die je bij de aanschaf van het boek krijgt.

Inleiding communicatie

Deze inleidende lesreeks bespreekt communicatie als theorie, hoe communicatieprofessionals in verschillende disciplines daarmee omgaan en welke uitdagingen zij tegenkomen.

Bekijk het overzicht van hoorcolleges Inleiding communicatie

Marketingcommunicatie

Marketingcommunicatie gaat over het verleiden van huidige en potentiële klanten. Deze lesreeks behandelt verschillende technieken en inzichten om deze verleiding te realiseren.

Bekijk het overzicht van hoorcolleges Marketingcommunicatie

Interne communicatie

Interne communicatie speelt een belangrijke rol in de betrokkenheid van medewerkers. Daarbij helpt begrip voor in wat verschillende mensen drijft en hoe Human Resource Management, leiderschap en communicatie daarin kunnen sturen.

Bekijk het overzicht van hoorcolleges Interne communicatie

Corporate communicatie

Corporate communicatie heeft een belangrijke plaats in het curriculum van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden, als (beste) corporate communicatieopleiding van Nederland. Gebaseerd op het boek Corporate communication (Cornelissen, 2017) behandelt drs Corine Hoppenbrouwers docent aan deze opleiding, in zeven colleges de highlights van theorie en praktijk van deze communicatiediscipline.

Bekijk het overzicht van hoorcolleges Corporate communicatie

Public relations

Pr gaat in brede zin over het onderhouden van relaties met belanghebbenden en in enge zin over het realiseren van free publicity, ofwel earned media. In elke benadering is het voeren van een dialoog essentieel. Deze lesreeks behandelt de belangrijkste inzichten in pr.

Bekijk het overzicht van hoorcolleges Public relations

Ondernemerschap

Ondernemerschap is naast Taalvaardigheid en PR het derde speerpunt in de TOP-prioriteiten in het curriculum van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden. In een serie van zes hoorcolleges behandelt drs Corine Hoppenbrouwers, docent aan deze opleiding, theorie en praktijk van het ondernemerschap voor de communicatieprofessional. Met deze module reikt Hogeschool Leiden de toekomstige beroepsbeoefenaar als zelfstandig adviseur of als ondernemende professional in loondienst handvatten voor ondernemend handelen.

Bekijk het overzicht van hoorcolleges Ondernemerschap

Onderzoek

Lessen in statistiek zijn beschikbaar dankzij drs Martien Schriemer, docent methoden van onderzoek aan Hogeschool Leiden. Zijn handboek "Het Hikkende Heksje - Statistiek voor de beroepspraktijk" is verkrijgbaar via de website www.hethikkendeheksje.nl en begeleidt een reeks online colleges. Bekijk ook de kennisclip over het hoe en waarom van deskresearch.

Strategisch communicatiemanagement

Met de kenniskring Management en Bedrijf schreef Coebergh het boek '100+ management models' dat dient als bedrijfskundige gereedschapskist voor de communicatieprofessional.

Bekijk het overzicht van hoorcolleges Strategisch communicatiemanagement