PR Social media

Onderwijs

Sinds september 2011 is lector Piet Hein Coebergh verbonden aan Hogeschool Leiden en doceert hier diverse vakken, voornamelijk op de terreinen marketingcommunicatie en consumentengedrag. Tevens verzorgt hij workshops voor de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals Logeion. In zijn lessen en workshops legt hij, vanuit zijn rol als lector, lid van de beroepenveldcommissie van de opleiding Communicatie en zijn partnerschap bij Coebergh Communicatie & PR, heel direct de verbinding met de beroepspraktijk.

Ontwikkeling lesmateriaal

Vanuit het lectoraat PR en Social Media ontwikkelt Piet Hein Coebergh lesmateriaal waarmee  studenten en communicatieprofessionals beter leren in te spelen op de uitdagingen die digitalisering en socialisering van informatie met zich mee brengen. Het onderzoek en de publicaties van het lectoraat en de Kenniskring Management en Bedrijf leveren hier input voor, maar Coebergh daagt studenten en professionals juist ook uit om hier zelf een bijdrage aan te leveren.

De Communicatieprofessional

In het boek De Commmunicatieprofessional: een inleiding tot theorie en praktijk van het beroepenveld beschrijft Piet Hein Coebergh het communicatievak vanuit drie perspectieven:

  1. Hoe communicatie organisaties en leidinggevenden sterker maakt.
  2. Het beroepenveld voor communicatieprofessionals aan de hand van beschrijvingen van tien verschillende beroepen.
  3. Hoe communicatieprofessionals betrokkenheid creëren door de dialoog met consumenten, burgers en medewerkers aan te gaan.

Het boek biedt studenten en professionals een brede kennisbasis waarmee ze in staat zijn om de hedendaagse en toekomstige uitdagingen in het communicatievak te lijf te gaan.

Lees de boekbesprekingen op de website van Logeion en Wit Communicatie.

100+ Management Models

De trends en opvattingen op het gebied van management hebben zich de afgelopen 150 jaar in een razendsnel tempo ontwikkeld. Hoe speelt een organisatie effectief in op de kansen en dilemma's die deze veranderingen met zich mee brengen? Samen met prof. dr. Fons Trompenaars, hoogleraar Cross-Cultural Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, en een team van professionals uit het onderwijs en het beroepenveld, bundelde Coebergh honderd van de meest krachtige managementmodellen in het boek 100+ Management Models. Het doel van de publicatie is om studenten en professionals te helpen om op een structurele, innovatieve manier om te gaan met de vraagstukken van de 21ste eeuw.

Bijdrage aan symposia

Het lectoraat PR en Social Media levert ook een inhoudelijk bijdrage bij verschillende symposia. In december 2017 verzorgt Piet Hein Coebergh een workshop bij het symposium Hoezo Diversiteit, dat wordt georganiseerd vanuit het lectoraat Diversiteit van Hogeschool Leiden. Ook was hij betrokken bij de invulling van het symposium Duurzaam Samenwerken. Het doel van dit symposium was om de samenwerking tussen het werkveld, studenten, alumni en docenten van Hogeschool Leiden duurzaam te versterken, om met en van elkaar te blijven leren.

Lectorale rede

Tijdens het symposium Duurzaam Samenwerken op 16 oktober 2014 sprak Piet Hein Coebergh zijn lectorale rede 'Hoe communiceer je strategie? - Lessen uit de jaarverslaglegging' uit. In zijn rede bespreekt hij, aan de hand van analyses van de jaarverslaglegging van beursgenoteerde bedrijven in Nederland sinds 2003, de voor- en nadelen van het communiceren van en over (bedrijfs)strategie. In de 21e-eeuwse wereld die om steeds meer informatie vraagt, helpt dit inzicht organisaties hun grenzen aan transparantie te bepalen: wanneer open zijn en wanneer niet?

Bekijk de lectorale rede op mediamission.nl

Lector Piet Hein Coebergh

“Door theorieën en conceptuele modellen structureel toe te passen en testen in de beroepspraktijk (valoriseren) vergroten docenten en studenten hun expertise. Valorisatie draagt een versterkte focus, verdieping en optelbaarheid van de kennisopbouw binnen de hogeschool. Deze kennis zetten we in om het curriculum van onze opleidingen te versterken en om oplossingen te ontwikkelen voor uitdagingen in het beroepenveld.”

Lector Piet Hein Coebergh