Hogeschool Leiden

Coebergh: 'Het vak maakt een ongekende bloei door'

In de decembereditie van het vaktijdschrift Communicatie stelt Piet Hein Coebergh, lector PR & Social Media, dat het PR-vak een 'ongekende bloei doormaakt.

Het platform Communicatie Online vroeg verschillende communicatiestrategen naar de zichtbare trends binnen het vakgebied in 2015. In deze serie signaleert Piet Hein Coebergh een daling in omvang van de 100 grootste pr-bureaus in Nederland. Het vak daarentegen maakt volgens hem een ongekende bloei door. Ceobergh: “Als je kijkt naar hoe vaak media pr tegenwoordig noemen als essentieel instrument in politiek en bedrijfsleven om de harten en geesten te winnen van belanghebbenden. Pr, te definiëren als betrokkenheid door dialoog, is daarmee van en voor ons allemaal.”

Investeren in dialoog, reputatie en transparantie

“Met de opkomst van de burgerjournalistiek is de prikkel om te investeren in dialoog, reputatie en transparantie groter dan ooit voor organisaties en machthebbers”, aldus Piet Hein Coebergh. “De komende periode zullen organisaties steeds vaker rechtstreeks met hun doelgroep gaan communiceren via sociale media, in plaats van met behulp van advertenties of persberichten. In kranten, magazines en blogs wordt het verschil tussen reclame en redactionele aandacht (helaas) steeds onduidelijker. De grens tussen wat je het beste offline dan wel online zou moeten communiceren is nauwelijks nog te maken. Communicatieprofessionals krijgen meer vraag naar integrale benaderingen in paid, owned en earned media en zullen vaker grensoverschrijdend willen of moeten werken. Makkelijker wordt het er misschien niet op, interessanter zeker wel.”

Lees de complete bijdrage op Communicatie Online