Lectorale rede Passend onderwijs

Publicaties

2018

 • Mol Lous, A. (2018). Bondeko primary school Uganda 2012-2018. A case study about The Bondeko way to quality education for all.

2016

2015

2014

2013

 • Smeets, E. et al. (2013). Op de drempel van passend onderwijs: beleid en aanbod rond specifieke onderwijsbehoeften in zes samenwerkingsverbanden ( pdf, 1.53 MB ). ITS/ Kohnstamm/Lectoraat Passend Onderwijs, Hogeschool Leiden.
 • Mol Lous, A. (2013). Education For All, trends from a European view. Keynote. Paper presented at the 31st Annual May National Educational Conference: Trends, Practices and Challenges of Quality in Ethiopian Education System, Bahir Dar University, May 24 -25, 2013.
 • Mol Lous, A. (2013). Competentiebeleving van basisschoolleerlingen in relatie tot leraar-leerling relaties in de klas en verwijzingsgedrag van scholen. (concept) rapportage.
 • Van Oudheusden, M. & Mol Lous, A. (2013). Hoe maak ik onderwijs passend voor elke leerling? (concept) interne rapportage.
 • Mol Lous, A. (2013). Passend onderwijs op veel en weinig verwijzende scholen. Presentatie op conferentie van Stichting Katholiek Onderwijs Enschede.
 • Mol Lous, A. & Gravensteijn, C. (2013). Ouders als experts bij passend onderwijs. Presentatie voor ministerie van OCW, maart 2013.

2012

2011

 • Mol Lous, A. & Haenen, J. (2011). Gifted children and their need for guidance and autonomy. Evaluation of special classes for gifted children in Dutch Schools. Paper presented at the Annual Conference for Gifted Children Talent".
 • Mol Lous, A. & Olbers, C. (2011). Inclusive education in Montessori scholen. Montessori Mededelingen, nieuwsbrief, 4 (3).
 • Mol Lous, A. & van Klaveren, L. (2011). Inclusive education, challenges for teachers. Research report published May 2011.
 • Mol Lous, A. (2011). Inclusive education in The Netherlands, an overview. Paper presented at the annual conference of European Teachers in Education Network (ETEN). Amsterdam April, 2011.
 • Mol Lous, A. (2011). Passend onderwijs: Haute couture of Zeeman? ( pdf, 2.50 MB ) Inaugurele rede bij de installatie van het lectoraat Passend Onderwijs/Inclusive Education bij Hogeschool Leiden op 9 maart 2011.
 • Mol Lous, A. (2011). Expertise delen. Presentatie bij de opening van de Ambulante Educatieve Dienst Leiden. Maart 2011.
 • Mol Lous, A. (2011). Giftedness, a perspective from the parents. Research report published February, 2011.

2010

 • Mol Lous, A. (2010). Ketennetwerkbijeenkomst IVH ZHN ( pdf, 411 KB ), Faculteit Educatie Hogeschool Leiden.
 • Mol Lous, A. (2010). Hoogbegaafdheid en passend onderwijs. Presentatie voor intern begeleiders van Rotterdam e.o. op uitnodiging van de Stichting Talent.
 • Mol Lous, A. (2010). Teacher students as change agents in Education for all, just start! Masterclass voor internationale studenten van Groep-T uit Leuven.
 • Mol Lous A. (2010). Dutch schools and mathematics, theory and practice behind the PISA results. Presentatie voor delegatie van het Japanse ministerie van Onderwijs.
 • Mol Lous A. (2010). Reken onderwijs in Nederland. De feiten achter het KNAW rapport. Presentatie voor de werkgroep Rekenen en Wiskunde van Scholengemeenschap Echnaton in Almere.
 • Mol Lous A. (2010). Handelings- en oplossingsgericht werken, keuze of integratie? Presentatie op Pabo Thomas More.
 • Mol Lous A. (2010). A teacher questionnaire on play behaviour and emotional development. Paper presented at the European Teacher Education Netwerk (ETEN) conference, Helsinki.
 • Mol Lous A. (2010). Inclusive Education, an international perspective on what works. Paper presented at Association for Teacher Education Europe (ATEE), Budapest.

2009

 • Mol Lous, A. (2009) Als verdriet je spel bepaalt. Paper gepresenteerd ter gelegenheid van de inauguratie van dr. Diny van der Aalsvoort, lector Spel aan de Hogeschool Utrecht.
 • Mol Lous, A. (2009). School Video Interactiebegeleiding in beeld. Opleiden in school Hogeschool van Amsterdam (2009).
 • Mol Lous, A. (2009). Inclusief onderwijs; past dat nog? Passend onderwijs en het inclusieve gedachtegoed. Paper gepresenteerd tijdens de landelijke voorlichtingsdagen (in Eindhoven en Utrecht) voor lerarenopleidingen over passend onderwijs georganiseerd door de landelijke werkgroep vanuit het ministerie van OC&W.

2008

 • Mol Lous, A. (2008). Competencebased teachertraining from Amsterdam to Bamako. Paper presented at the ATEE 2008 in Brussel, Belgium.
 • Mol Lous, A., Hofsaess, T & Bartolo, P. (2008). A European module on Inclusive education: what works? Journal of School Psychology., 25 (2), 210-216.
 • Mol Lous, A. (2008). Inclusive education between attitude and aptitude. Key note presentation at the ICEVI conference on International scientific-practical conference 'Inclusive Education: Experience and Prospects'. Saratov on 14-17 November 2008 organized by the faculty of Correctional Pedagogics and Special Psychology of Pedagogical Institute of Saratov State University and International Council for Education of people with Visual Impairments Europe.
 • Mol Lous, A. (2008). Inclusive education in Mali. Educational change from Amsterdam to Bamako. Journal of Enabling Education Network. (EENET).
 • Beelen, J.H.M., Doorenspleet, S.M. & Mol Lous, A., (2008); Competence based teachertraining and active learning in Dutch Universities of Applied sciences. Key note and Paper presentation at workshop of teachers and teachertrainers organised by l'Institut pour Education Populaire de Mali. February 2008.
 • Mol Lous, A. & Beelen, J.H.M. (2008). Competentiegericht opleiden in het buitenland. Diginieuws EHvA februari 2008.
 • Mol Lous, A. & Tak, J. (2008). Memo opzet expertisecentrum Onderwijs- en Zorgarrangementen. Interne notitie juni 2008.
 • Snoek, M. & Mol Lous, A. (2008). 'Eigen kweek'- beleid EHvA'. Interne notitie EHvA 21 januari 2008.
 • Snoek, M. & Mol Lous, A. (2008). Evaluatie startende EHvA opleiders. Interne notitie EHvA, juni 2008.

2007

 • Mol Lous, A. (2007). First European Conference on Differentiated teaching. The Dutch approach to inclusiveness: historical overview and discussion. Responding to student diversity. Handbook, 2007  Teachers and trainers manual and DVD/ readingpack. A Socrates Comenius 2.1 project of Malta, Czech Republic, Germany, Lithuania, Malta, Sweden, United Kingdom and The Netherlands.
 • Bartolo, P., Ale, P., Mol Lous, A. e.a. (2007). Handbook & Teachers manual Responding to student diversity / Omgaan met verschillen tussen leerlingen. A Socrates Comenius 2.1 project. P.E.G. Ltd, Gan Swann Malta.
 • Mol Lous, A. (2007). Kwaliteit bespreekbaar maken: gebruik van video interactie begeleiding op school. In: Eigenaar van kwaliteit (red. Marco Snoek). Bundel bij Symposium 'Eigenaar van kwaliteit' Kenniskring Leren en Innoveren 25 oktober 2007.
 • Mol Lous, A. (2007). Depression in Young Children 's Play: Observation for/from teachers. Paper presented at the first meeting of SEBCD, Malta.

2006

 • Humphrey, N., Bartolo, P., Ale, P., Mol Lous, A. (2006). Understanding and responding to diversity in the primary classroom: An international study. European Journal of Teacher Education, 29(3), 305-318.

Voor 2006

 • Markers of depression in Young Children's Play (Annemieke Mol Lous, Cees A.M. de Wit, Eric E. De Bruyn, and J. Marianne Riksen-Walraven), In Journal of Child Psychology and Psychiatry 43:8 (2002)pp 1029-1038.
 • Depression and Play in Early Childhood; Play Behavior of Depressed and Nondepressed 3- to 6- Year-Olds in Various Play Situations. (Annemieke Mol Lous, Cees A.M. de Wit, Eric E. De Bruyn, J. Marianne Riksen-Walraven, en Henk Rost). In: Journal of Emotional and Behavioral Disorders, Volume 8, Number 4, Winter 2000.
 • SRCD Albuquerque, april 1999 Paper symposium over  'Representations of Self in Early Childhood' in samenwerking met Karine Verschueren, Alfons Marcoen, Ilse de Koeijer, Paul Goudena, en Jude Anne Cassidy.
 • Depressiediagnostiek middels spelobservatie (in samenwerking met C.A.M. de Wit, E.E.J. De Bruijn, H. Rost en M. Riksen Walraven), Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 1996.
 • Gedrags- en Leerproblemen van ex-leukemiepatiĆ«ntjes - in samenwerking met J. Bosch (VU, afdeling klinische Kinderpsychologie), J. van Dongen-Melman (Sophia kinderziekenhuis) en J. Huisman (Academisch Ziekenhuis van de VU), Nederlands Tijdschrift voor Kindergeneeskunde. Publicatie n.a.v. onderzoek in het kader van doctoraalscriptie voor de VU Amsterdam.