Passend onderwijs Internationalisering

Samenwerking

We zijn trots op onze samenwerkingspartners en vinden het inspirerend om met elkaar te kunnen werken. Onze partners zijn:

  • WSNS Weer Samen Naar School, Leiden
  • PROO Leiden Bestuur Openbaar Onderwijs, Leiden
  • PCS Protestant Christelijk schoolbestuur Leiden
  • VELON Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland
  • VELON werkgroep passend opleiden: o.a. Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Pabo Domstad, Avans hogescholen,
  • Windesheim Opleidingen voor Speciaal Onderwijs, Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Rotterdam
  • Universiteiten van Malta, Leipzig, Manchester en Porto: Inclusief onderwijs in Europees perspectief.
  • Oxfam Novib, Hogeschool van Amsterdam en Institut Pour l'Education Populaire (IEP) in Mali:  via Oxfam Novib is er een samenwerkingsverband met het Institut Pour l'Education Populaire (IEP) in Kati, Mali. Studenten van Hogeschool Leiden en de Hogeschool van Amsterdam ondersteunen onze partner in Mali bij het opleiden van leraren voor innovatief kindgericht onderwijs. Zo ontwikkelen zij samen met de leraren en lerarenopleiders in Mali ondersteunende lesmaterialen en werkvormen voor effectief lees- en reken onderwijs en zetten zij zich actief in om ook leerlingen met een handicap succesvol te laten participeren in het onderwijs. Uit deze samenwerking is de Stichting Ciwara Kids ontstaan.
  • Stichting Ciwara Kids:  Ciwara Kids is een kleinschalige stichting die zich inzet om (onderwijs)partners in het Zuiden, zoals het Institut Pour l'Education Populaire (IEP) in Kati, Mali te ondersteunen in hun werk om voor alle kinderen op deze wereld kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven. Ook aan die kinderen die vanwege een beperking, sekse, etniciteit, cultuur of anderszins geen of nauwelijks toegang hebben tot onderwijs. Ciwara is de naam van de 'lab school' van het Institut Pour l'Education Populaire (IEP) waar onderwijs aan de allerarmsten wordt verzorgd.  De ‘lab school’ geeft kindgericht inclusief onderwijs vorm, onderwijs dat kinderen kansen biedt om voor zichzelf, hun familie en hun land een betere toekomst op te bouwen.
  • Radboud Universiteit Nijmegen, Vakgroep Ontwikkelingspsychologie