Lectorale rede Passend onderwijs

Kenniskring

Kenniskring voor nieuwe (praktijk)kennis met en voor onderwijspraktijk en Pabo-opleidingen

In de kenniskring voeren docenten van de hogeschool en universiteit onderzoek uit, samen met leerkrachten uit het primair onderwijs, andere stakeholders en studenten van de lerarenopleidingen. Op deze manier wordt nieuwe (praktijk)kennis ontwikkeld met en voor de praktijk en in goede afstemming tussen werkveld en opleiding. Wilt u ook deelnemen aan onze kenniskring of heeft u een vraag, neem dan contact op met het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education.

Terugblik resultaten 2010-2012 lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education

In de periode van 2010-2012 heeft het lectoraat het onderwerp Passend Onderwijs / Inclusive Education op de kaart gezet bij Hogeschool Leiden. Hiermee sluiten we aan bij een sterke behoefte bij studenten van onze opleidingen, bij (inter) nationale ontwikkelingen en vooral bij vragen vanuit het werkveld. Lees in het informatieblad ( pdf, 387 KB ) meer over de belangrijkste ontwikkelingen van 2010 - 2012 en over de plannen voor het studiejaar 2012-2013.

Doelen kenniskring Passend Onderwijs / Inclusive Education

Het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education richt zich op het ontsluiten van kennis voor scholen en leerkrachten om goed passend onderwijs in de dagelijkse praktijk te kunnen leveren. Hiertoe is een kenniskring actief waarvoor de volgende doelen zijn geformuleerd:

  • Vanuit de UNESCO principes van Education For All (EFA) bijdragen aan onderwijstheorie en praktijk van goed onderwijs dat bijdraagt aan talentontwikkeling van alle leerlingen (ook leerlingen met een handicap of speciale leerbehoefte);
  • Kennis ontwikkelen over passend onderwijs, die ten goede komt aan de directe praktijk van het lesgeven en organiseren van passend onderwijs op de scholen;
  • Vragen vanuit het werkveld t.b.v. de praktijk van passend onderwijs vertalen naar onderzoeksvragen en het uitvoeren van (praktijk)onderzoek samen met betrokkenen in de scholen, ondersteunende instellingen en de hogeschool;
  • Praktijkkennis over passend onderwijs ontwikkelen die gedeeld kan worden met andere scholen en onderwijsinstellingen;
  • (Inter)nationale wetenschappelijke kennis over passend onderwijs beschikbaar en toepasbaar maken voor de onderwijspraktijk;
  • Actief samen (praktijk)kennis ontwikkelen die bijdraagt aan curriculumontwikkeling van de lerarenopleidingen op het gebied van passend onderwijs;
  • (Verder) ontwikkelen van onderzoekvaardigheden van docenten en promotietrajecten;
  • Ontwikkeling van (inter)nationale kennisbank over passend onderwijs;
  • In kaart brengen en verspreiden van good practices/ shining examples op het gebied van passend onderwijs;
  • Internationaal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Professional Development Schools van partners in Ontwikkelingslanden (o.a. als Linkis partner van Oxfam Novib) om meer kindgericht, innovatief en inclusief onderwijs te kunnen realiseren.