Passend onderwijs Internationalisering

Over het lectoraat

Elk kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals leerlingen met een handicap of gedragsstoornis, of hoogbegaafde kinderen. Voorheen moesten ouders vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind, maar inmiddels (vanaf 1 augustus 2014) hebben scholen 'zorgplicht'. Dit betekent dat scholen elk kind passend onderwijs moeten kunnen bieden. Maar hoe doe je dat als leerkracht van deze steeds meer diverse leerlingengroep? Hoe geef je les aan toptalent? Hoe zorg je dat een kind met een gedragsstoornis een fijne schooltijd beleeft? Het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education van Hogeschool Leiden doet onderzoek naar passend onderwijs.

Over passend onderwijs wordt veel gediscussieerd en gepubliceerd. Het gaat dan vooral over organisatievormen en geldstromen om 'zorgleerlingen' in speciale arrangementen te plaatsen. Op de scholen gaat het echter over de actualiteit van alledag waarbij leerkrachten voor een steeds complexere situatie in de klas staan. Veel leerkrachten voelen zich onvoldoende toegerust om een passend onderwijsaanbod te bieden aan steeds meer diverse groepen leerlingen.

Minor Passend Onderwijs Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden biedt Pabo-studenten de minor Passend Onderwijs / Inclusive Education aan. De minor bereidt studenten voor op de complexere situatie op basisscholen met specifieke kennis en vaardigheden om passend onderwijs te kunnen bieden. Het zijn immers niet alleen de 'zorgleerlingen' die vragen om meer kennis en vaardigheden, alle leerlingen verdienen onderwijs waarbinnen zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

Rol ouders en kind centraal in onderwijs aan excellente basisschoolleerling

De rol van de ouders en van de excellente leerling moeten centraal staan bij het lesgeven aan toptalenten. In een voorlichtingsfilm van het ministerie van OCW lichten lector Annemieke Mol Lous en Pabo Hogeschool Leiden docent Janine Haenen deze visie toe. Ook leren leren, het stellen van open vragen en het voeren van gesprekken met leerlingen zijn aandachtspunten voor docenten die excellente leerlingen in de klas hebben. Pabo Hogeschool Leiden bereidt op deze manier studenten voor op het onderwijzen van excellente basisschoolleerlingen.