Passend onderwijs Internationalisering

Onderzoek "Hoe maak ik onderwijs passend voor iedere leerling?"

Marja van Oudheusden heeft binnen de kenniskring Passend Onderwijs / Inclusive Education onderzoek gedaan naar de vraag "Hoe maak ik onderwijs passend voor iedere leerling"?

Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Wat zetten scholen in om de specifieke behoeften van kinderen te begrijpen?
  • Hoe wordt de vertaalslag naar onderwijsbehoeften gemaakt?
  • Welke ondersteuningsbehoeften hebben leerkrachten hierbij?

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van:

Succesfactoren

Waar lukt het de leerkracht om de specifieke behoeften van kinderen te begrijpen?

Wat wordt hiervoor ingezet?

Behoeften Welke ondersteuningsbehoeften heeft de leerkracht om kinderen te begrijpen en de vertaalslag naar onderwijsbehoeften te kunnen maken?

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat leerkrachten die goed in staat zijn onderwijs passend te maken, dit vooral doen door met kinderen in gesprek te gaan, kinderen een eigen inbreng in hun leerproces te geven en uit te gaan van wat al goed gaat. Dit zijn uitgangspunten van Oplossingsgericht Werken. De methodieken die bij Oplossingsgericht werken gehanteerd worden, bieden goede aanknopingspunten om de kinderen een actieve rol te geven in het proces van het helder krijgen van onderwijsbehoeften. De uitdaging is om deze positieve benadering van kinderen een concrete plaats te geven in het onderwijs. Binnen dit onderzoek is een enquête uitgezet onder 38 scholen en zijn interviews afgenomen met in- en extern begeleiders en leerkrachten die genoemd zijn als leerkrachten die goed in staat zijn passend onderwijs te bieden.