Lectorale rede Passend onderwijs

Onderwijs

Onderwijsvernieuwing Pabo Hogeschool Leiden

Passend onderwijs en diversiteit in leren en ontwikkelen staan centraal bij de onderwijsvernieuwing van de Pabo. Het lectoraat participeert in deze ontwikkeling door adviezen, curriculum analyse, onderzoekslijn en het verzorgen van masterclasses en presentaties voor studenten en docenten.

Minor Global Awareness Hogeschool Leiden

De minor Global Awareness is een brede minor van Hogeschool Leiden waarin we structureel samenwerken met organisaties in ontwikkelingslanden. Studenten kunnen binnen deze minor 3-4 maanden werken in een ontwikkelingsland. Vanuit het lectoraat is er specifieke aandacht voor inclusief onderwijs. In de meeste ontwikkelingslanden gaan gehandicapte leerlingen niet naar school. Door partners te ondersteunen die zich inzetten voor onderwijs aan deze leerlingen kunnen studenten een bijdrage leveren aan betere onderwijskansen voor deze leerlingen.
Lees meer over de minoren bij Hogeschool Leiden

Minor Passend Onderwijs/Inclusive Education

De minor Passend Onderwijs / Inclusive Education bereidt studenten voor op de complexere situatie op basisscholen waarin de leraar specifieke kennis en vaardigheden moet bezitten om passend onderwijs te kunnen bieden. Het zijn niet alleen de 'zorgleerlingen' die vragen om meer kennis en vaardigheden, alle leerlingen verdienen onderwijs waarbinnen zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

De minor wordt verzorgd vanuit en in samenwerking met het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education. We werken volgens het gedachtegoed ‘oplossingsgericht handelen’. Binnen deze minor komen actuele ontwikkelingen aan de orde en worden concrete vaardigheden ontwikkeld om onderwijs en begeleiding nog beter af te stemmen op de specifieke behoeftes van leerlingen.

Minor Passend Onderwijs: professionals ondersteunen in buitenland

Het lectoraat kent een actieve samenwerking met partners in het buitenland. Het is voor studenten mogelijk om in Kenia, Ethiopië, Uganda of Mali de opdrachten behorend bij de minor uit te voeren, om professionals daar te ondersteunen bij het lesgeven en leerlingen met Special Educational Needs te begeleiden. Optioneel onderdeel van de minor Passend Onderwijs is een studiereis naar Zweden waar oplossingsgerichte scholen worden bezocht.