Welkom op Hogeschool Leiden

Studenten Hogeschool Leiden en Amsterdam ondersteunen leerkrachten

1 januari 2010 - Sinds januari 2010 heeft de school in Kati (Mali) een speciale groep voor leerlingen met een handicap. Deze leerlingen hebben nog nooit eerder op school gezeten.

Sinds januari 2010 heeft de school in Kati (Mali) een speciale groep voor leerlingen met een handicap. Deze leerlingen hebben nog nooit eerder op school gezeten. Studenten van de lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden en Amsterdam ondersteunen de leerkrachten en de school om werkvormen en materialen voor deze leerlingen te ontwikkelen. Oxfam Novib ondersteunt deze samenwerking.