De vlag van de hogeschool

Conferentie 'Ouders & school: Samen de schouders eronder'

11 januari 2013 - OCW organiseert 'Ouders & school: Samen de schouders eronder', een conferentie over partnerschap tussen ouders en scholen.

Samenwerking van ouders en scholen vergroot de kansen van kinderen: een kind presteert beter als ouders en school samen optrekken ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Annemieke en Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap & Ouderbegeleiding, verzorgen samen een  podiumpresentatie ( pdf, 781 KB ).