Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Delegatie uit Mali op bezoek bij Hogeschool Leiden

27 juni 2012 - Woensdag 27 juni keken acht bezoekers uit Mali rond op de hogeschool om te zien hoe de hogeschool leraren opleidt en onderwijs praktijkgericht organiseert.

De groep bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, onderwijsorganisaties en Oxfam Novib uit Mali. Ze kregen onder andere een presentatie, woonden bij de Pabo een Engelse les bij, namen een kijkje bij de opleiding Fysiotherapie en kregen een rondleiding in de mediatheek. Daar bezochten zij de Onderwijswerkplaats en maakten kennis met de belangrijkste lesmethoden en -materialen, zoals de verteltafels en de ontdekdozen voor natuur- en techniekonderwijs.

Samenwerking

De bezoekers waren onder de indruk van de hogeschool en haar methoden, de opzet van het bezoek en de betrokkenheid van de hogeschool in Mali. Het lectoraat Passend Onderwijs/Inclusive Education kent een actieve samenwerking met het Institut Populaire de Mali (linkis partner van Oxfam Novib) in West-Afrika, waarbij het voor studenten mogelijk is om in Mali onderzoeks- en stageopdrachten uit te voeren om leraren daar te ondersteunen in het lesgeven en begeleiden van leerlingen met Special Educational Needs.