Wereldbol

Lector spreekt over stressstoornissen bij vluchtelingenkinderen

Lector Annemiek Mol Lous sprak op 5 april ruim 1100 begeleiders, directies en leerkrachten uit het onderwijs (PO, VO en MBO) toe op de Beter Begeleiden Beurs over post-traumatische stressstoornissen bij vluchtelingkinderen.

Er was veel belangstelling voor dit actuele thema. Veel begeleiders (en leerkrachten) worstelen hoe je emotionele en gedragsproblemen bij deze leerlingen kunt voorkomen en begeleiden. Vaak is er sprake van emotionele problemen die voortkomen uit langdurige stress. Het lijkt echter vooral de band met de ouders te zijn, waar de kinderen het meest onder lijden.

Getraumatiseerde ouders

Doordat de ouders getraumatiseerd zijn (soms depressief, soms agressief) voelen kinderen zich niet veilig en voortdurend opgejaagd. Hun systeem komt niet meer tot rust waardoor ook het leren op school onder druk komt te staan. Het is echter ook zaak om met een bredere blik te kijken naar deze kinderen. Soms zijn er al vanuit het verleden bepaalde factoren die het gedrag van deze kinderen mede kunnen verklaren (zoals bijvoorbeeld lage cognitie, slechte executieve functies en/of aan autisme verwante stoornissen). Vooral goed kijken naar de kinderen en proberen te begrijpen wat hen kan helpen is het devies.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Vanuit de zaal kwamen mooie voorbeelden over wat er allemaal wel kan. Bijvoorbeeld een groep Marokkaanse moeders die de moeders van Arabisch sprekende vluchteling kinderen begeleiden. Zo werd er bij de geboorte van een zusje van een Syrische jongen getrakteerd op beschuit met muisjes. Een mooi voorbeeld van hoe de gemeenschap zich in kan zetten voor de school en de leerlingen.

Zekerheid, veiligheid en vertrouwen

Maar er waren ook veel zorgen. Juist deze groep vluchtelingen kinderen heeft zekerheid, veiligheid en vertrouwen nodig. Dat ze daarbij steeds weer opnieuw moeten verhuizen naar andere plaatsen en scholen heeft een groot negatief effect. Daar zou het onderwijs graag zien dat de politiek zich inzet voor deze kinderen en ook faciliteiten biedt om deze kinderen en hun gezinnen beter te kunnen begeleiden.