Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Speel je mee?

5 april 2017 - Op 5 april organiseerde de Algemene Onderwijsbond en vakblad HJK (Het Jonge Kind) een congres in het Spant in Bussum voor professionals die werken met het jonge kind.

In drie rondes, 42 praktijkworkshops, lezingen en debatten kwamen allerlei aspecten van spel aan de orde. Lector Annemieke Mol Lous ging in haar workshop in op haar promotieonderzoek naar het spel van depressieve kinderen en hoe je in de klas deze signalen kunt herkennen. Ook vertelde ze de praktische mogelijkheden om kinderen bij hun spel te helpen om beter met hun emoties om te gaan.