Passend onderwijs ontwikkelen

Rol ouders en kind centraal in onderwijs aan excellente leerling

In een voorlichtingsfilm van het ministerie van OCW lichten Hogeschool Leiden lector Annemieke Mol Lous en Pabo Hogeschool Leiden docent Janine Haenen deze visie toe.

Ook leren leren, het stellen van open vragen en het voeren van gesprekken met leerlingen zijn aandachtspunten voor docenten die excellente leerlingen in de klas hebben. Pabo Hogeschool Leiden bereidt op deze manier studenten voor op het onderwijzen van excellente basisschoolleerlingen.