Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Ledenvergadering CNVO

November 2012 - Bij de algemene ledenvergadering van het CNVO in Amersfoort is Passend Onderwijs het centrale thema.

November 2012 - Bij de algemene ledenvergadering van het CNVO in Amersfoort is Passend Onderwijs het centrale thema. Annemieke Mol Lous is key note spreker en gaat in haar inleiding 'Master is Meester ( pdf, 2.19 MB )?' in op het belang van een positieve benadering van leerlingen en oplossingsgerichte vaardigheden van de leerkrachten. Laat het kind geen nummer zijn in het leerlingvolgsysteem maar kijk samen met de ouders wat bij het individuele kind werkt.