Lectorale rede Passend onderwijs

Lectorale rede Annemieke Mol Lous

Op woensdagmiddag 9 maart 2011 heeft Annemieke Mol Lous de lectorale rede uitgesproken.

In de publieke discussies en publicaties over passend onderwijs gaat het vooral over organisatievormen en geldstromen om 'zorgleerlingen' in speciale arrangementen te plaatsen. Op de scholen gaat het echter over de actualiteit van alledag waarbij leerkrachten in de klas zich geplaatst voelen voor een steeds complexere situatie. De actualiteit is dat er meer 'zorgleerlingen' in het reguliere onderwijs zijn dan in speciale onderwijsvoorzieningen en dat de meeste leerkrachten zich onvoldoende toegerust voelen om een passend onderwijsaanbod te bieden aan de steeds meer diverse groepen leerlingen.

Passend onderwijs: Haute Couture of Zeeman?

Is passend onderwijs alleen mogelijk door het bieden van individueel maatwerk in gespecialiseerde of juist breed uitgeruste scholen? Of kunnen we een nieuwe collectie ontwerpen van onderwijs- en zorgarrangementen die als confectie via besturen, opleidingen, scholen en samenwerkingsverbanden kan worden verkocht? Wat is er mogelijk en wat kunnen we leren van (internationaal) onderzoek en expertise? En vooral: hoe kan de leerkracht weer de regie nemen om zijn of haar leerling, met of zonder zorg, goed onderwijs te geven. Onderwijs dat past, onderwijs dat niet alleen 'aan de maat' is, maar vooral ruimte geeft om te groeien.

Onderzoek

Het lectoraat Passend Onderwijs/Inclusive Education heeft als leeropdracht om (praktijk-) onderzoek uit te voeren naar de uitdagingen en mogelijkheden van passend onderwijs ten behoeve van de scholen en curriculumontwikkeling voor de lerarenopleidingen. De vragen van scholen staan daarbij centraal. Wat hebben scholen nodig? Waar lopen leerkrachten tegen aan? En welke mooie voorbeelden kunnen we zichtbaar maken van scholen die erin slagen om een passend onderwijsklimaat in te richten in hun scholen.

Sprekers en workshops

Bij de inauguratie van het lectoraat spraken o.a. dr. Helma Koomen over de invloed van leraar-leerling relaties op gedrag en leren van leerlingen en dr. Maria Keita van het IEP uit Mali (Linkis partner van het lectoraat via Oxfam Novib) over Inclusive Education. Gasten konden tevens deelnemen aan workshops over o.a. oplossingsgericht werken op school, werken met supportgroepen en Positive Behaviour Support Intervention op scholen.