Hogeschool Leiden

Lector Passend Onderwijs in Denktank Toptalent

De expertise van het lectoraat Passend Onderwijs sluit nauw aan bij het Plan van Aanpak; Annemieke Mol Lous doet onderzoek naar onderwijs aan excellente leerlingen.

De expertise van het lectoraat Passend Onderwijs sluit nauw aan bij het Plan van Aanpak; Annemieke Mol Lous doet onderzoek naar onderwijs aan excellente leerlingen. Daarnaast participeert zij in De Leidse Aanpak, een gemeentelijk initiatief waarbij iedereen in Leiden; van basisschool tot Universiteit en bedrijfsleven betrokken is om meer ruimte te geven aan excellentie. Hogeschool Leiden focust in haar onderwijs op talentontwikkeling van studenten.