Passend onderwijs Internationalisering

Lector geeft lezing op Beurs Beter Begeleiden

Lector Annemiek Mol Lous (Expertisecentrum Jeugd | lectoraat Passend Onderwijs) geeft op 5 april 2016 een van de keynote speeches op Beurs Beter Begeleiden.

Beurs Beter Begeleiden is hét jaarlijkse evenement van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). 

Posttraumatisch stresssyndroom bij asielzoekerskinderen

De bijdrage van Mol Lous gaat in op de verschijningsvormen van posttraumatische stressstoornissen bij asielzoekerskinderen en hoe men daar binnen de school mee om kan gaan. Deze groep leerlingen heeft vaak onvoorspelbaar en onbegrijpelijk gedrag terwijl ze emotioneel (en vaak ook fysiek) uitgeput zijn. Problemen met agressie en impuls controle komen vaak voor. Daarnaast zijn ze vaak wantrouwend en is het moeilijk om met hen een band aan te gaan of ze vertonen juist klampend en angstig gedrag.

Leren voor een betere toekomst

De combinatie van rouw, angst, boosheid en onthecht zijn maakt het schools functioneren lastig terwijl ze vaak wel behoefte hebben aan school. Ze willen leren voor een betere toekomst en ze willen ook naar school om af en toe even los te komen van wat ze allemaal hebben mee gemaakt. Hoe kunnen wij hen daarbij (op school) zo goed mogelijk ondersteunen? Dat is de vraag die centraal staat.

Meer informatie over het congres