Welkom op Hogeschool Leiden

Feestelijke start kenniskring Passend Onderwijs/Inclusive Education

Op 2 september is de kenniskring Passend Onderwijs/ Inclusive Education voor het eerst bij elkaar geweest.

Op 2 september is de kenniskring Passend Onderwijs/ Inclusive Education voor het eerst bij elkaar geweest. Vier docenten van Hogeschool Leiden, twee leerkrachten uit het basisonderwijs en een afvaardiging vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Leiden hebben inhoudelijke en procesafspraken gemaakt op de locatie van Oud-Poelgeest.

Op 2 september is de kenniskring Passend Onderwijs/ Inclusive Education voor het eerst bij elkaar geweest. Vier docenten van Hogeschool Leiden, twee leerkrachten uit het basisonderwijs en een afvaardiging vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Leiden hebben inhoudelijke en procesafspraken gemaakt op de inspirerende locatie van Oud-Poelgeest.
De leden van de kenniskring hebben kennis gemaakt met elkaar en samen hun missie en visie op grote lijnen vastgesteld.

"Passend onderwijs voor iedereen, de stem van leerkrachten, leerlingen en ouders"

Er is gestart met het afbakenen van de eigen onderzoekslijnen en thema's van de individuele kenniskringleden. Tegelijkertijd zijn er ook 'natuurlijke' samenwerkingsverbanden ontstaan op thema's als oplossingsgericht werken, metacognitie en hoogbegaafdheid, handelingsgericht en opbrengstgericht werken vanuit ontwikkelingsperspectief en empowerment van leerkrachten.

Eerstvolgende bijeenkomst

Iedereen gaat zich inlezen en gaat op onderzoek naar de vragen van studenten en leerkrachten op het gebied van passend onderwijs. De eerstvolgende bijeenkomst in oktober zal in het teken staan van de werkwijzen van diverse WSNS verbanden in de regio (o.a. Leiden, Rotterdam en Voorne-Putten). Dan zullen ook de thema's en specifieke onderzoeksprojecten verder uitgewerkt worden.

De dag is afgesloten met een borrel waarbij ook schooldirectie van basisscholen De Zwaluw (PCS) en Montessorischool De Apollo (PROO) en hun besturen aanwezig waren. Ook de directie van de Faculteit Educatie en Weer Samen Naar School Leiden waren aanwezig. Hun betrokkenheid heeft zeker ook verder bijgedragen aan de bevlogenheid en inspiratie van deze dag.