Het water naast de hogeschool

Conferentie 'HEMA voor Hoogbegaafden' 10 oktober 2012

Op woensdag 10 oktober 2012 organiseren Hogeschool Leiden, Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS), Bureau Talent en de Ambulante Educatieve Dienst (AED) gezamenlijk de conferentie HEMA: hoogbegaafd, excelleren, maatwerk, actie!

'De HEMA heeft vertrouwde kwaliteit en zet vooral in op basisstukken die succesvol blijken te zijn. Daarnaast investeert ze in innovatie door jonge ontwerpers een kans te geven en stimuleert ze maatschappelijk verantwoord ondernemen met haar programma 'return to sender'

Annemiek Mol Lous

Op woensdag 10 oktober 2012 organiseren Hogeschool Leiden, Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS), Bureau Talent en de Ambulante Educatieve Dienst (AED) gezamenlijk de conferentie HEMA: hoogbegaafd, excelleren, maatwerk, actie!

Op deze conferentie willen we werken aan succesvolle basisstukken van goede kwaliteit in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat je talent tot bloei laat komen? Hoe leer je leerlingen hun kansen te benutten? Hoe voorkom je onderpresteren? Deze conferentie geeft nieuwe impulsen en wil vooral de gelegenheid bieden om goede ervaringen te delen, zodat iedereen met praktische ideeën voor morgen naar huis gaat. De bijbehorende literatuur krijg je mee op een USB-stick!

Doelgroep: leerkrachten PO, docenten VO en studenten Pabo en Lerarenopleidingen
Plaats: Holiday Inn Leiden
Datum: 10 oktober 2012
Kosten: €42,95 p.p.
 

Programma:

12.30 - 13.15 uur lunch
13.15 - 14.00 uur Keynote Mark Lammers: coachen op talent
14.05 - 15.00 uur Workshops / Rondetafelgesprekken ronde 1
15.00 - 15.30 uur pauze
15.30 - 16.30 uur Workshops / Rondetafelgesprekken ronde 2
16.30 - 17.30 uur Borrel
 

Meer informatie/aanmelden

Kijk voor meer informatie over het programma, de workshops en aanmelden op de  website van Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS).