Publicaties in het Mediacentrum

Brochure Passend Onderwijs voor leraren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brochure gemaakt waarin wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt.

Veel leraren hebben nog vragen en zorgen over passend onderwijs. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een brochure gemaakt waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt en hoe het wordt vormgegeven. Ook bevat de brochure handige tips voor leraren en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan? Kijk voor meer informatie op de website van het informatiepunt passend onderwijs.