Welkom op Hogeschool Leiden

Annemieke maakt discussies los in de week van Passend Onderwijs

De week van 24 - 28 maart stond in het teken van Passend onderwijs. Een week om elkaar te inspireren, om samen te bespreken wat Passend onderwijs precies betekent op school en in de klas.

De week van 24 - 28 maart stond in het teken van Passend onderwijs. Een week om elkaar te inspireren, om samen te bespreken wat Passend onderwijs precies betekent op school en in de klas. Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) organiseerde op woensdag 19 maart in Leiden de Passend Onderwijs Parade voor alle 2.000 leraren binnen het samenwerkingsverband. Onze lector passend onderwijs Annemieke Mol Lous debatteerde met de congresgangers over 'De kwaliteit van de leerkracht & passend onderwijs'.

Uitgangspunt voor goed passend onderwijs is het actief inzetten van talenten van leerlingen. "Dit kan alleen als we het talent van de leerkracht actief ontwikkelen en gebruiken", stelde Annemieke hier. Een andere stelling van Annemieke: Passend onderwijs bezwijkt onder de druk van opbrengstgericht werken. De stellingen maakten stevige discussies los.