Marja van Oudheusden

Na haar studie orthopedagogiek 2e graad en Hogere Kaderopleiding Pedagogiek, specialisatie diagnosticeren en hulpverlenen aan Hogeschool Rotterdam en zo'n 25 jaar ervaring in het basis- en speciaal basisonderwijs, is zij nu werkzaam als docent orthopedagogiek aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Het onderwijs verzorgen in de Minor Passend Onderwijs is een van haar taken.

Daarnaast is zij lid van een ZorgAdviesTeam binnen een WSNS-samenwerkingsverband als Specialist Jonge Kind. Met behulp van de methodiek 'Handelingsgerichte Diagnostiek het Jonge Kind', onderzoekt zij samen met leerkrachten op de werkvloer wat de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met een stagnerende ontwikkeling zijn en begeleidt zij leerkrachten om zo goed mogelijk aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen. Naast een opleiding Handelingsgericht werken, heeft zij recent de opleiding Specialist Oplossingsgericht Werken gevolgd.

Binnen de kenniskring van het lectoraat Passend Onderwijs is Marja's uitgangspunt voor onderzoek: Hoe kunnen we kinderen zelf meer betrekken bij het helder krijgen van hun onderwijsbehoeften om hen beter te begrijpen, om zo goed mogelijk aan die behoeften tegemoet te komen. In de praktijk blijkt dat er vaak over kinderen, maar veel minder met kinderen gesproken wordt.

Binnen de kenniskring van het lectoraat Passend Onderwijs is Marja's uitgangspunt voor onderzoek het in kaart brengen van good practices/shining examples op het gebied van passend onderwijs. Waar lukt het de leerkracht te begrijpen wat kinderen nodig hebben? Wat zet de leerkracht in om tegemoet te komen aan specifieke onderwijsbehoeften? De titel van het onderzoek is:  "Hoe maak ik onderwijs passend voor iedere leerling?"

Lees meer over het onderzoek " Hoe maak ik onderwijs passend voor iedere leerling?" van Marja van Oudheusden.

Foto van Marja van Oudheusden, lid van de kenniskring van het lectoraat Residentiele Jeugdzorg inclusive education