Koen de Jonge

Koen de Jonge studeerde Toegepaste Psychologie aan Hogeschool Leiden en rondde in 2014 tevens zijn Master Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam af. Tijdens zijn master heeft hij twee onderzoeken uitgevoerd voor het Lectoraat Passend Onderwijs. Eerst een stageonderzoek naar de Impulsklas, een oplossingsgericht programma voor kinderen met werkhouding- en gedragsproblemen en hun ouders. Dit sloot aan bij het werk dat hij 5 jaar voor Inzowijs heeft gedaan: coachen en begeleiden van kinderen en jongeren met gedragsproblemen in de zorg.

Het tweede onderzoek betrof een scriptieonderzoek naar de attitude van leerkrachten in het aangaan van Pedagogische Samenwerking met ouders.
Koen focust zich voor het lectoraat op het doen van onderzoek naar de effecten van oplossingsgericht werken voor o.a. kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast zet hij zijn expertise op gebied van ouderbetrokkenheid in om te onderzoeken hoe leerkrachten van de pabo maar ook leerkrachten in de praktijk beter leren samenwerken met ouders. 

Onderzoek van de Impulsklas

Onderzoek naar Pedagogische Samenwerking

Foto van Koen de Jonge, lid van de kenniskring van het lectoraat Residentiele Jeugdzorg inclusive education