Janine Haenen

Janine studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Leiden. Voor haar afstudeerscriptie deed ze onderzoek naar samenwerkend leren op Montessorischolen en klassikale basisscholen. Ook heeft zij de master Kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden gedaan. Haar afstudeerscriptie voor deze master ging over de relatie tussen metacognitieve vaardigheden en intelligentie op de middelbare school.

Vanaf maart 2008 is Janine werkzaam bij de pabo van Hogeschool Leiden. Zij heeft daar in haar eerste jaar deel uitgemaakt van de kenniskring "Institutionele samenwerking" van het lectoraat Educatie. Binnen dit lectoraat heeft Janine zich gericht op onderzoek naar opleidingsscholen en academische basisscholen. Op dit moment houdt Janine zich bezig met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de Academische Pabo (een combinatiestudie tussen de pabo en pedagogische wetenschappen), die in september 2010 van start is gegaan.

Daarnaast is Janine één dag in de week werkzaam voor de kenniskring van het lectoraat 'Passend Onderwijs/Inclusive Education'. Binnen dit lectoraat zal haar onderzoek zich richten op de hoogbegaafde leerlingen binnen het basisonderwijs. Doel is om antwoord te krijgen op de vraag hoe leerkrachten aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

Lees meer over het onderzoek " Onderwijsbehoeften hoogbegaafde kinderen" van Janine Haenen.

Foto van Jeanine Haenen, lid van de kenniskring van het lectoraat Residentiele Jeugdzorg inclusive education