Lector Annemieke Mol Lous

Annemieke Mol Lous (1958) startte als leerkracht in het vernieuwings- en speciaal onderwijs. In 1994 studeerde zij af als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en had naast haar werk als onderzoeker/docent bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie in Nijmegen een eigen praktijk voor kinderpsychologisch onderzoek en orthopedagogische begeleiding van kinderen op school. Op woensdag 9 maart 2011 sprak Annemieke Mol Lous haar lectorale rede uit.

Activiteiten lector Annemieke Mol Lous

Lector Annemieke Mol Lous was van 1994-1999 docent/onderzoeker bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar promotieonderzoek schreef ze over de mogelijkheden van speldiagnostiek voor de vroege signalering van depressie bij jonge kinderen (met prof. dr. Marianne Riksen-Walraven, dr. Cees de Wit, prof. dr. Eric De Bruijn en Henk Rost).

Van 2000-2009 was zij als hoofddocent-onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, Domein Onderwijs en Opvoeding. Daar werkte Annemieke Mol Lous onder andere aan het ontwikkelen en opstarten van een expertisecentrum onderwijs- en zorgarrangementen, excellentietrajecten voor studenten en HBO-docenten in opleiding, onderzoekslijnen, academische opleidingsscholen, ontwikkeling van minoren (Werken in Ontwikkelingslanden en Special Educational Needs), de Master Pedagogiek en de Universitaire Pabo.

Binnen de kenniskring Leren en Innoveren (Marco Snoek) deed zij onderzoek naar de mogelijkheden om School Video Interactie begeleiding in te zetten bij de academische opleidingsscholen voor ontwikkelingsgericht onderwijs.

Initiatief werkgroep Passend Opleiden VELON

Zij is initiatiefnemer van de Werkgroep Passend Opleiden van de Vereniging voor Leraren Opleiders Nederland (VELON), waarbinnen diverse lerarenopleidingen voor basis, speciaal en voortgezet onderwijs samenwerken om kennis te delen over passend onderwijs binnen de curricula van de lerarenopleidingen. Binnen de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) is zij actief in de werkgroep 'Inclusief Onderwijs'.

Inclusive Education Comenius Project

Internationaal is zij al langere tijd actief op het gebied van Inclusive Education. Samen met zes andere Europese lerarenopleidingen, rondde zij in 2008 het succesvolle Comenius project Differentiated Teaching Module for Primary Education af waarbij een handboek voor een Europese module over Inclusief Onderwijs is ontwikkeld. Deze module is in 2009 aangekocht door UNESCO.

Verder vervult zij o.a. een actieve functie in het bestuur van het European Network for Social Emotional Competences (ENSEC), als chair van de Research and Development Group Inclusive Education van de Association for Teacher Education Europe (ATEE) en als lid van de Thematic Interest Group Special Educational Needs van European Teacher Educators Network (ETEN).

Foto van Annemieke Mol Lous, lector van de kenniskring van het lectoraat Passend Onderwijs inclusive education

Read this page in English