Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Succesfactoren voor passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

TIJDSCHRIFT VOOR HOGER ONDERWIJS 11 september 2014 - Het is belangrijk dat lerarenopleidingen aandacht besteden aan het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Het is belangrijk dat lerarenopleidingen aandacht besteden aan het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, niet alleen om deze leerlingen tot hun recht te laten komen, maar ook om te voorkomen dat de leerlingen uitvallen en/of onderpresteren doordat het onderwijs niet aansluit bij hun onderwijsbehoeften. In het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs beschrijven Janine Haenen en Annemieke Mol Lous hun onderzoek, waarin is gekeken naar wat ouders en leerkrachten zien als succesfactoren van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en wat dat betekent voor lerarenopleidingen.

Download het artikel uit het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2014 ( pdf, 375 KB )