De vlag van de hogeschool

Passend onderwijs lukt als er ruimte en tijd is om te groeien

HETKIND.ORG 19 april 2014 - In een artikel op de website hetkind.org geeft lector Annemieke Mol Lous een weergave van haar onderzoek. Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden van passend onderwijs?

Wat hebben scholen nodig? Waar lopen leerkrachten tegen aan?

Inmiddels is er een eerste conclusie getrokken. Op scholen waar ruimte en tijd is om te groeien, voor alle leerlingen en leraren, is passend onderwijs succesvol. Ruimte en tijd om met leerlingen, collega's en ouders in gesprek te gaan. Ruimte voor het (h)erkennen van verschillen, het werken met leerlijnen, voor meer kennis en vaardigheden.