Hogeschool Leiden

Werken met positieve benaderingen in het onderwijs: wat werkt en waarom?

PO MANAGEMENT 1 november 2015 - Passend onderwijs: Leerkrachten en directeuren geven aan dat het hen aan tijd ontbreekt om ‘op maat onderwijs’ voor iedere leerling mogelijk te maken. Toch kan het wel. De Impulsklassen bewijzen dit.

Oplossingsgericht werken, Het Deugdenproject, Supportgroepen, Positive Behavior Support, Kanjertraining, Kid’s skills Impuls klas. Scholen gaan steeds meer programma's inzetten gebaseerd op positieve benadering en nadruk op positief gedrag. Wat maakt dat deze programma's werken en hoe kunnen we succesvolle sleutelelementen vertalen naar het curriculum van de opleiding en nascholing?

Lees meer over de Impulsklas ( pdf, 1.36 MB )