Hogeschool Leiden

Leraar Basisonderwijs: Pabo flexibele deeltijd

  • Deeltijd
  • Nederlandstalig
  • 2 - 4 jaar
  • Bachelor of Education in Primary Schools

In het kort

Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke maatschappelijke taak waarin jij het verschil kunt maken. De flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo deeltijd) bereidt jou hier optimaal op voor. Hoe sta je voor de klas, hoe neem je leiding over een groep en hoe breng je jouw kennis over op de ander? Ons programma is flexibel in te richten afhankelijk van jouw leerbehoefte, werkervaring en persoonlijke situatie. Alles om jou in staat te stellen om je lesbevoegdheid te halen naast je baan.

Opleidingsvarianten

Op deze pagina lees je meer over de flexibele deeltijd van de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo). Deze bachelor wordt ook aangeboden als: 

Meer over de verschillende opleidingsvarianten lees je bij het onderdeel Opbouw programma.

Wat levert het deelnemen aan de Pabo deeltijd je op?

Het beroep van leraar verandert voortdurend. Die verandering vraagt om een flexibele houding en tegelijkertijd een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Behalve kennisoverdrager, ben je ook pedagoog. Je begeleidt kinderen in hun leerproces en je speelt een belangrijke rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook ga je in gesprek met ouders over de voortgang van hun kind en overleg je met collega’s over actuele vraagstukken die spelen in jouw organisatie. Samen denk je na over onderwijsvernieuwingen die het programma en de didactiek nog krachtiger kunnen maken. Onze flexibele deeltijd lerarenopleiding bereidt jou optimaal voor op deze uitdagende baan. Als student van de deeltijdopleiding kun je met alle ervaring die je meebrengt echt een meerwaarde bieden voor het onderwijs.

Heb jij al een hbo- of wo-achtergrond? Dan is het mogelijk om versneld voor de klas te staan. Meer hierover lees je bij Opbouw programma onder het tabblad Planning onderwijsactiviteiten. Ook kun je kiezen voor een academische route waarbij je extra wetenschappelijke kennis opdoet. Meer hierover lees je bij Opbouw programma onder het tabblad Optie Academische route.

Met de flexibele deeltijd van de Pabo Leiden werk je aan jouw toekomst binnen het onderwijs en je professionele ontwikkeling. Na het behalen van je bachelor degree mag je in alle groepen op de basisschool lesgeven. Van vierjarige kleuters tot dertienjarigen van groep 8. Ook ben je bevoegd om onderwijs te verzorgen bij instellingen in het speciaal basisonderwijs, in voorgezet onderwijs (onderbouw, algemene vakken zoals maatschappijleer) en centra voor kinderopvang.

Na afronding van de opleiding weet jij onder andere hoe je:

  • inspirerend onderwijs kan verzorgen
  • onderwijs ontwikkelt dat leerlingen uitdaagt en hen leert om zelf na te denken en keuzes te maken
  • kunt bepalen welke leerlingen extra aandacht of juist extra uitdaging nodig hebben en hoe je dat verzorgt
  • gesprekken voert met leerlingen en ouders (ook als het gaat om 'moeilijke' onderwerpen)

Onze ervaring is dat de meeste deeltijdstudenten kiezen voor deze opleiding vanuit hun passie voor het vak docent én vanuit die gedrevenheid goed in staat zijn om hun eigen leren aan te sturen. Daarop zijn de lessen aangepast. Het is aan jou en je ‘eigen-wijsheid’ om onderwijsonderdelen te bereiken op de manier die bij jou past. Meer hierover lees je bij het onderdeel Opbouw programma.

Na de Pabo deeltijd heb je allerlei specialisatiemogelijkheden. Zo kun je je specialiseren als intern begeleider, remedial teacher, coördinator op het gebied van rekenen en taal of als directielid. Samen met het Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgen we allerlei nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Dat kan variëren van doorgroeien tot bouwcoördinator of directeur of een specialist op het gebied van moderne media.

Wil je doorstuderen aan de universiteit? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je jezelf verder kunt specialiseren of juist verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een master op het gebied van orthopedagogiek, onderwijskunde of pedagogisch leiderschap. Meestal volg je eerst een schakeljaar. Of je kiest voor een master op hbo-niveau.

Welk bedrag je betaalt aan collegegeld is van verschillende factoren afhankelijk, zoals je vooropleiding en nationaliteit.

Ben je van plan om te starten met de Pabo deeltijd en heb je geen recht meer op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening)? Het kan zijn dat je wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming leraren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is een gift die bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Meer informatie en de voorwaarden voor een tegemoetkoming leraren vind je op de website van DUO.

Maak kennis met Pabo deeltijd Leiden

Heb jij de ambitie om je pedagogische en didactische competenties te ontwikkelen? Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten op de pagina Kennismaken met de opleiding.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Opbouw programma

De flexibele deeltijdopleiding van de Pabo Leiden bestaat uit vier fases: Oriënteren op beroep, Leraarschap, Creëren van leren en Visie en ambitie. Elke fase is opgebouwd uit een generieke, een vakspecifieke lijn en een meesterproef. Wekelijks heb je een vaste lesdag op woensdag. Daarnaast loop je minimaal een dag per week stage. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring, diploma's en de tijd die je eraan kan besteden. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bachelor afgerond, dan is het mogelijk om de Pabo deeltijd te volgen als verkort opleidingstraject. Hierbij doorloop je de opleiding in ongeveer twee jaar. Dit komt neer op zo’n 40 uur studietijd per week. Als je minder tijd per week aan de opleiding besteedt, dan kun je er langer over doen. Kom vooral naar een open dag, hier wordt meer verteld over hoe flexibel onderwijs er nu eigenlijk uitziet en wat dat betekent voor jou. Het is een specifieke vorm van onderwijs die niet iedereen past, zonder deadlines en veel eigen planning. Kies dan ook niet voor Leiden omdat het zo dichtbij is of omdat de woensdag een fijne dag voor je is, maar kies voor het flexibele karakter van onze opleiding. Mocht je hierna nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Sara van Duijn.

Bij de Pabo deeltijd van Hogeschool Leiden krijg jij onderwijs dat jou optimaal voorbereidt op het onbekende, de maatschappij en de leerkracht van morgen. De focus ligt op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding. Met name competenties zoals creativiteit, flexibiliteit en onderzoekend, reflecterend en innoverend vermogen spelen een belangrijke rol binnen het leerproces. Dat proces ziet er voor iedere student anders uit. In het onderwijsprogramma is dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene (inhoudelijke) kennis.

Als leraar basisonderwijs is het belangrijk dat jouw taal- en rekenvaardigheden op het juiste niveau zijn. Als pabostudent ben je verplicht om in het eerste jaar de basisvaardigheidstoets rekenen en de hbo-taaltoets te behalen.

Kies je eigen leerpad

Binnen het programma van de deeltijd Pabo werken we met verschillende leerpaden: contactonderwijs, digitale leerpaden en leren in de praktijk. Afhankelijk van jouw leervoorkeur kies je per onderwijsonderdeel welke manier van leren het beste bij jouw past. Daarnaast krijg je tijdens de vaste lesdag, op woensdagmiddag en -avond, de kans om te leren in een leergemeenschap. Samen met je docenten en medestudenten bespreek je de ervaringen en uitdagingen die je tijdens je stage opdoet. De vraagstukken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan relevante theorieën. Ook is er ruimte om jouw vaardigheden te oefenen en verder uit te bouwen. Hoewel de woensdag niet verplicht is, is het onderwijs geen individueel beroep. Je ontwikkelt met elkaar en leert met elkaar. De studenten die er op de woensdag structureel zijn, gaan beter door de opleiding heen dan de studenten die dat niet doen.

Goed om te weten: de meeste studenten die kiezen voor een pabo-opleiding in deeltijd, kunnen een baan van maximaal drie dagen per week combineren met deze studie. Je bent namelijk één dag per week op de hogeschool en loopt minimaal 1 dag per week stage. Dat kan best pittig zijn. Meer hierover lees je onder Planning onderwijsactiviteiten.

Onze deeltijd lerarenopleiding is opgebouwd uit vier fases van 60 EC (European Credit waarbij 1 EC staat voor een studiebelasting van +/- 28 uur). De meeste studenten kunnen een baan van maximaal drie dagen per week combineren met deze studie. De studiebelasting is ongeveer 40 uur per week en hangt af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen. Als je geen 40 uur per week aan de studie kunt besteden, dan kun je langer over de opleiding doen.

Les- en stagedagen

De vaste lesdag van deeltijdopleiding is woensdag van 14.00 tot 21.00 uur. Daarnaast begin je direct bij de start van de opleiding met je stage. Je loopt minimaal één dag per week stage, deze stagedag bepaal je in overleg met de stageschool. Het is ook mogelijk om meerdere dagen per week stage te lopen. Je stage loop je op een andere school dan waar je eventueel werkt. Je kunt wel bij hetzelfde bestuur stagelopen, als de opleiding daar een samenwerkingsverband mee heeft. Als zij-instromer werk je op een school en ben je daar in dienst. Wij zoeken een geschikte stageplek voor je. De opleiding werkt samen met scholen die bekend zijn met het flexibele opleidingsprogramma en goede begeleiding bieden. 

Introductie en rooster

Voor het begin van de opleiding start je al met het introductieprogramma: de kick-off. Tijdens dit programma word je wegwijs gemaakt in de opleiding. Deze kick-off is belangrijk om te starten met de opleiding. Flexibel leren is iets wat de meeste studenten niet gewend zijn. Gedurende de kick-off leer je hiermee omgaan en maak je kennis met de digitale leeromgeving van de opleiding. 

Een hbo-opleiding bestaat uit 240 European Credits (EC). Heb jij al een hbo- of wo-achtergrond en start je met het programma van de Pabo flexibele deeltijd, dan kun je na de start van de opleiding vrijstelling krijgen voor 120 EC, hieronder vallen onder andere onderzoek, communicatie en een minor. De 120 EC die hierna nog over blijven, ga je invullen met behulp van vastgestelde leeruitkomsten (in overleg met je leercoach). 

Heb je tijdens de opleiding, van de resterende 120 EC voor 70 EC aan leeruitkomsten aangetoond, dan kun je kun je versneld voor de klas. Deze 70 EC zijn verbonden aan specifieke leeruitkomsten uit fase 1 en 2 van de opleiding. Het leertraject waarin je versneld voor de klas gaat, geeft je gelegenheid om eerder zelfstandig voor de klas te staan en ook als leerkracht betaald te worden. Je krijgt hierbij een uitzondering van twee jaar op de verplichting om in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs. In deze twee jaar rond je de rest van de opleiding af (de laatste 50 EC). Je staat dan als leerkracht voor ongeveer 3 dagen voor de klas. Mocht je hier nog vragen over hebben na een open dag, neem dan contact op met Sara van Duijn.

Begeleiding

Omdat wij merken dat studenten door het lerarentekort minder goed begeleid worden, sta je in dit traject minimaal 1 dag per week dubbel met een bevoegde leerkracht. Deze leerkracht geeft je feedback en helpt je verder in je leerproces. Dit traject vraagt daarom om goede begeleiding vanuit de werkplek. Vanuit de hogeschool word je begeleid door je leercoach.

Bekijk de pagina Stage voor meer informatie over het traject versneld voor de klas.

Wil je binnen de flexibele deeltijdopleiding naast de praktijk ook extra wetenschappelijke kennis opdoen en academische vaardigheden ontwikkelen? Kies dan voor onze academische route. Vanaf september 2022 starten we met een academische route waarin twee leeruitkomsten zijn opgenomen. 

Hierbij kies je in de eerste fase van de opleiding 'Rekenen oudere kind' en/of ‘Taal oudere kind’ en in de laatste fase van de opleiding 'Pedagogisch handelen – passend onderwijs' en/of ‘Didactisch handelen’. Tijdens deze twee leeruitkomsten krijg je onderwijs van een docent van Hogeschool Leiden en van een docent van Universiteit Leiden. 

Na het afronden van alle leeruitkomsten ontvang je een door de opleiding uitgegeven certificaat.

Gedurende de opleiding word je opgeleid door een vast team van professionals uit uiteenlopende expertisegebieden.

Vakspecifieke en generieke lijn

Een deel van de docenten houdt zich bezig met het samenstellen en beoordelen van de vakspecifieke lijn. Denk daarbij aan de vakken taal, rekenen, bewegingsonderwijs, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, drama, muziek, beeldende vorming, schrijven en Engels.

Daarnaast zijn er experts in de generieke lijn die je begeleiden in de het doen van onderzoek, pedagogisch handelen, didactische handen, persoonsvorming, communiceren en reflecteren.

Persoonlijke leercoach

Gedurende de hele opleiding word je begeleid door je leercoach. Anders dan bij studiebegeleiding, gaat het hier om vraaggestuurde coaching. Jij bepaalt wanneer je behoefte hebt aan coaching en welke vragen hierbij centraal staan. De leercoach blijft de hele opleiding bij je en bezoekt je ook op je stageplek. Tijdens deze bezoeken geeft je coach feedback op jouw leervragen.

Mentor op de stageplek

Op de stageplek zelf word je begeleid door een mentor, de leerkracht van de groep waar jij stage loopt. Samen met deze mentor en je leercoach stippel jij het leerpad voor het volgende half jaar uit en stel je een leerovereenkomst samen.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Naast de flexibele deeltijdopleiding wordt opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) nog in een aantal andere varianten aangeboden. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring.

Zij-instroom

Als je een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond, kun je ook in aanmerking komen voor het zij-instroomtraject Leraar Basisonderwijs. In dit traject combineer je de opleiding met een baan op een basisschool. Zij melden je aan voor het zij-instroomtraject.

Leraar Basisonderwijs: Spring

Spring is een deeltijdvariant van de lerarenopleiding waarin de focus ligt op scholen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) met een vernieuwend onderwijsconcept. Bij Spring leer je voor een belangrijk deel in de praktijk bij een van de deelnemende opleidingsscholen. Zo ontwikkel jij je pedagogisch meesterschap in vernieuwend onderwijs.

Pabo voltijd

Ben je net klaar met een opleiding in het voorgezet onderwijs? De voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs richt zich op mensen die pas net beginnen met hun (studie)loopbaan. 

Academische Pabo

In het opleidingstraject van de Academische Pabo combineer je de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Leiden en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Vrijeschool Pabo

Wil jij graag aan de slag bij een vrijeschool? Bekijk dan de mogelijkheden van de Vrijeschool Pabo.

Word ook leraar basisonderwijs!

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens je opleiding bij de Pabo deeltijd kun je gebruik maken van de verschillende faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.