Studentinschrijving

Intakeprocedure lerarenopleiding Spring

Het beroep van leraar basisonderwijs is een prachtig beroep en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid. Hogeschool Leiden stelt daarom hoge eisen aan haar studenten. Wij verwachten van jou een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Jij voedt straks de toekomstige generatie op. Bij de  lerarenopleiding Spring werken we met een intake- en selectieprocedure.

Ben je op zoek naar de inschrijfinformatie van onze andere opleidingstrajecten? Bekijk dan de pagina’s van de Pabo voltijdPabo deeltijdVrijeschool Pabo voltijdVrijeschool Pabo deeltijd of de Academische Pabo.

Hoe ziet de intake- en selectieprocedure eruit?

De intakeprocedure voor de Lerarenopleiding Spring bestaat uit een online vragenlijst en een intakegesprek. Na je aanmelding in Studielink ontvang je een uitnodiging voor de vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit vragen over je huidige werksituatie, je studieachtergrond, je motivatie en de ervaring die je tot nu toe hebt opgedaan. Tijdens een intakegesprek wordt hier verder op ingegaan en kan je jouw keus voor Spring motiveren. 

Als je een HBO- of WO-opleiding hebt afgerond, wordt er bij de start van de opleiding gekeken naar jouw kennis, ervaring en diploma’s. Op basis daarvan wordt een programma op maat samengesteld. 

De selectieprocedure

Spring is een opleidingsvariant van de flexibele deeltijd tot Leraar Basisonderwijs. Zowel voor de start in februari als september 2022 zijn er  maximaal 30 opleidingsplaatsen beschikbaar. 

Tijdens de intake- en selectieprocedure wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor deze opleidingsvariant. Wanneer je niet in aanmerking komt voor deze opleidingsvariant, kun je misschien wel doorstromen naar de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs of de flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo. Spring kan hierover een advies uitbrengen.

Vragen?

Heb je vragen over de intakeprocedure die niet beantwoord worden op deze pagina, neem dan contact met ons op via spring.educatie@hsleiden.nl.

Naar de informatie over Inschrijven en toelating