Docent Pascalle | Spring - Pabo deeltijd | Hogeschool Leiden

"Onze studenten verzorgen straks onderwijs waarin ze jongeren begeleiden in hun leerproces en bij hun vorming"

Dit jaar zal Spring Voortgezet Onderwijs (VO) van start gaan. Een studie die opleidt tot leraren die opnieuw naar het onderwijs durven kijken en een beweging op gang willen brengen. Docent Pascalle vertelt over het curriculum en de Spring-gedachte.

Docent Pascalle | Spring - Pabo deeltijd | Hogeschool Leiden

Spring VO is een tweedegraads lerarenopleiding Omgangskunde. Deze studie leidt op tot leraren die graag in het voortgezet onderwijs willen werken en opnieuw durven kijken naar onderwijs. Daarmee bedoelen we dat het soort onderwijs waar onze studenten straks in gaan werken, vaak een ander soort onderwijs is dan wat op reguliere, algemeen bekende scholen gegeven wordt. Denk bijvoorbeeld aan scholen die niet meer met jaarlagen werken of scholen die het vertrouwde klassensysteem hebben losgelaten waardoor op andere wijze geleerd kan worden. 

Invulling van het onderwijs

Toen ik zelf voor de eerste keer binnenwandelde bij een school die dit type onderwijs geeft, zag ik allemaal gelukkige en nieuwsgierige kinderen. Ze waren creatief bezig, werkten goed samen en hadden veel interactie met hun coach. 

Ik vond het fascinerend dat er zoveel energie en positiviteit was.

Pascalle

De scholen waar onze studenten later zullen werken zijn Agora, Binnenstadscholen en 10-14 scholen. Dit zijn bijvoorbeeld scholen die veelal vanuit intrinsieke motivatie onderwijs verzorgen, waardoor het vakkensysteem zoals we dat kennen wordt losgelaten. Het is de bedoeling dat deze jongeren de wereld zien als een leerveld. We willen hen leren hoe ze hun eigen pad moeten bewandelen, wie ze zijn en hoe zij de wereld kunnen en willen bewegen. Het gaat veel dieper dan vakinhoudelijke kennis. 

Als je kijkt naar de wereld, hebben jongeren namelijk veel meer nodig dan alleen die vakinhoudelijke kennis. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat jongeren goed kunnen samenwerken, oplossingsgericht vermogen ontwikkelen, regie durven nemen en kritisch kunnen zijn. Dat vraagt om onderwijs waarbij je naar die vaardigheden toewerkt en deze competenties ook ontwikkelt. De wereld wordt steeds complexer, dus het is niet vreemd dat we nu meer nodig hebben dan voorheen. Spring beoogt een meer holistische kijk op de ontwikkeling van jongeren.

Vaardigheden ontwikkelen

Spring VO leidt op tot docenten Omgangskunde. Je krijgt na afronding van deze opleiding ook hetzelfde diploma als bij de Lerarenopleiding Omgangskunde. Als docent Omgangskunde geef je les in onder andere communicatie, socialisatie, burgerschapsvorming en loopbaanbegeleiding.

Naast dat je onderwijs verzorgt binnen het vakgebied omgangskunde, begeleid je jongeren in hun leerproces en bied je hen dus echt een ander type onderwijs dan dat wat nu vaak gegeven wordt. Onze studenten staan straks als leraar niet meer alleen voor een vak, maar voor de volledige ontwikkeling van jongeren. Deze nieuwe rol wordt op sommige scholen ook wel leercoach of groepsleraar genoemd. 

Wij leiden hier op tot stevige en goede pedagogen met een hele sterke pedagogische basis, zodat onze studenten die rol straks op zich kunnen nemen in een school.

Pascalle

Spring PO en Spring VO

Naast Spring VO biedt Hogeschool Leiden ook Spring PO (primair onderwijs). Dat is dus een Spring-variant van de Pabo. In de basis zijn wij 1 opleiding. We hopen zo dat er meer integratie van het primair en het voortgezet onderwijs plaatsvindt. Vakken zoals pedagogiek en het ontwerpen van onderwijs zijn voor beide opleidingen bijvoorbeeld hetzelfde, omdat wij ervanuit gaan dat je als goede pedagoog de gehele ontwikkeling van een kind moet kennen, ongedacht de leeftijd. De vakinhoudelijke thema’s verschillen daarentegen wel bij beide opleidingen. Bij Spring PO vergaar je namelijk kennis over het basisonderwijs en bij Spring VO over omgangskunde. In het curriculum van Spring gaan onze studenten van beide opleidingen dus samen op, maar krijgen ze daarnaast ook specifiek onderwijs voor hun gekozen doelgroep. 

Half open curriculum

Het curriculum van Spring VO bestaat uit 3 fasen. Als studenten bij ons binnenkomen start fase 1. Hierin willen we dat studenten een open blik op het onderwijs creëren en laten we hen kennismaken met allerlei verschillende scholen en onderwijsvisies. Dit is dus een brede fase op onderwijs. In fase 2 gaan onze studenten het ‘atelier’ in. Dit betekent dat alle studenten samenkomen en dat zij kunnen werken aan leervragen. Enerzijds is er aanbod van docenten en anderzijds wordt er ingegaan op vragen van studenten. In deze fase ontwikkelen onze studenten dus hun lerarencompetenties. Hierbij is leren in de praktijk een belangrijk onderdeel. Tijdens de laatste fase, fase 3, denk je na over jouw verhaal en idee over het onderwijs en wat jou als leraar uniek maakt. Wat is mijn taak? Mijn rol? Wat maakt mij in het onderwijs bijzonder?

Spring VO kent een half open curriculum. Wij hebben vrijheid, maar vrijheid in gebondenheid. We werken met leeruitkomsten in plaats toetsen in een afgesproken, vaste vorm. In deze leeruitkomsten staat wat je aan het einde van een leerproces moet kunnen, maar hoe onze studenten dat willen aantonen is aan hen. Dat geeft ruimte om meer context-specifiek onderwijs te maken en om eigen ideeën over onderwijs te kunnen uitdragen. Je kunt dit dus invullen naar gelang je eigen visie over dit onderwijs. 

Bij Spring hebben we de ambitie om samen met scholen onze studenten op te leiden. We werken heel nauw samen met de praktijk, hebben werkveldbijeenkomsten waarin we sparren en hebben veel contact met scholen. We willen onderwijs bieden dat direct aansluit op de praktijk

Pascalle

Tegenwoordig is er veel behoefte aan burgerschapsonderwijs. Dit wordt steeds belangrijker. Recentelijk is er zelfs een wet aangenomen waarin staat dat burgerschapsvorming een grotere rol moet spelen op middelbare scholen. Afgestudeerde Spring-studenten zijn super geschikt om daar invulling aan te geven. Naast de vraag naar meer burgerschapsonderwijs, is er in het voortgezet onderwijs ook steeds meer vraag naar groepsleraren die jongeren vanuit een pedagogisch perspectief begeleiding kunnen bieden. Zij moeten goed functioneren in de groep.

Scholen waar je na je afstuderen komt te werken en waar je dit soort onderwijs zal verzorgen zijn scholen zoals Agora Leiden, You Academy en HVX; de scholen waar wij veel mee samenwerken en waar studenten ook hun stages lopen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opleiding? Bekijk dan de opleidingspagina van Spring - Pabo deeltijd.