Leraar basisonderwijs lezen

Stages Lerarenopleiding Basisonderwijs - verkorte deeltijd

In september start je met de stage. De eerste helft van het jaar loop je stage in groep 7 of 8. In de tweede helft van het studiejaar (vanaf februari) loop je stage in groep 1 en 2. Je loopt één dag per week stage en dient ieder semester af te sluiten met een aangesloten week stage. De stagedag bepaal je in overleg met de stageschool en je eventuele werkgever.

Je hebt keuze uit de maandag, dinsdag of donderdag. Bij de hogere groepen is het ook mogelijk om op vrijdag stage te lopen. Stages in het Speciaal Basis Onderwijs en Speciaal Onderwijs raden wij in het eerste studiejaar af. Het stagebureau van Hogeschool Leiden bureau zoekt een stageplek voor jou. Er wordt rekening gehouden met reistijden. De ene keer is de stageschool dichter bij huis dan de andere keer. Je mag ook zelf een stageschool aandragen maar dit moet wel in overleg met ons stagebureau.