Leraar basisonderwijs lezen

Propedeuse verkorte deeltijd Lerarenopleiding Basisonderwijs

Het eerste jaar maak je uitgebreid kennis met het beroep en ontdek je of je daar geschikt voor bent. Je werkt aan je basiskennis en eigen vaardigheid door middel van theorielessen, praktijklessen en intervisie. Met de kennistoetsen wordt jouw kennis getoetst van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.
De volgende onderwerpen komen in de propedeuse aan bod: leren lesgeven, hoe leren kinderen? Wat is een boeiende instructie? Hoe ontwerp je onderwijs?

Je mag twee jaar over je propedeuse doen.

Studiebegeleiding- en advies

Tijdens de propedeuse heb je gesprekken met je studiebegeleider over je studievoortgang, je motivatie en je prestaties. Halverwege het eerste jaar krijg je een voorlopig studieadvies, aan het einde een bindend advies. Het wordt een bindend (negatief) studieadvies wanneer je:

  • voor je stage een onvoldoende hebt;
  • één of beide landelijke toetsen voor taal en rekenen niet hebt behaald; (Tip: doe de zomercursus)
  • minder dan 48 EC hebt behaald (van de totaal 60 EC).

Je mag bij een bindend negatief advies de opleiding niet meer bij Hogeschool Leiden voortzetten.