Leraar basisonderwijs lezen

Opbouw studie

De deeltijdopleiding pabo bestaat uit de propedeuse (een jaar) en de hoofdfase (een jaar). Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden. De studiebelasting is ongeveer 40 uur per week. De meeste studenten kunnen een baan van maximaal drie dagen per week combineren met deze studie. Dit is overigens wel een zware belasting.
De studiebelasting hangt af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen.

Introductie en rooster

Eind augustus start je op dinsdag-, en donderdagavond met het introductieprogramma. Tijdens dit programma word je wegwijs gemaakt in de opleiding. Aan het begin van het studiejaar ontvang je een jaarplanning waarin de collegeweken, toetsweken en vakantieweken staan. Voor de start van een periode krijg je het rooster.

Colleges op dinsdag- en donderdagavond

Op dinsdagavond en donderdagavond heb je tussen 18:00 uur en 22:30 uur college. Je krijgt dan les in de vakken Nederlands, rekenen, pedagogiek en beroepsvaardigheden, drama, muziek, beeldende vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, moderne media, Engels en bewegingsonderwijs. Naast deze verplichte verdiepingen kun je een aantal keuzes maken op het gebied van kunstzinnige oriëntatie, mens en maatschappij, mens en natuur, moderne media en techniek.

Periodes en toetsen

Ons studiejaar is opgebouwd uit vier periodes. Elke periode kent ongeveer acht weken en bestaat uit studie-, stagedagen en stageweek. De periode wordt afgesloten met een tentamenweek. Voor iedere toets krijg je een kans en een herkansing aangeboden. De toetsen zijn op dinsdag- en donderdagavond (en met uitzondering op woensdagavond).
Daarnaast neem je individueel digitale toetsen af, deze bereid je zelfstandig voor.

Stages

In september start je direct met de stage. De eerste helft van het jaar loop je stage in groep 7 en 8. In de tweede helft van het studiejaar (vanaf februari) loop je stage in groep 1 en 2. Je loopt één dag per week stage en sluit elke periode af met een stageweek. De stagedag bepaal je in overleg met de stageschool en je eventuele werkgever.
Lees verder over stages