Leraar basisonderwijs lezen

Opbouw studie

De deeltijdopleiding is opgebouwd uit vier fases: Oriënteren op beroep, Leraarschap, Creëren van leren en Visie en ambitie. Elke fase bestaat uit 60 EC (European Credit waarbij 1 EC staat voor een studiebelasting van +/- 28 uur) en is opgebouwd uit een generieke, een vakspecifieke lijn en een meesterproef.

Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding? Dan kun je de opleiding in gemiddeld twee jaar doorlopen.

Lesdag en leren op de werkplek

De vaste lesdag van deeltijdopleiding is woensdag van 14.00 tot 21.00 uur. Daarnaast start je in september direct met de stage (werkplekleren). Je loopt minimaal één dag per week stage, deze stagedag bepaal je in overleg met de stageschool en je eventuele werkgever. Het is ook mogelijk om meerdere dagen praktijkervaring op te doen. 

Inhoud opleiding

Bij de deeltijdopleiding tot Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden krijg jij onderwijs dat jou optimaal voorbereidt op het onbekende, de maatschappij en de leerkracht van morgen. De focus tijdens de opleiding ligt op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding. Met name competenties zoals creativiteit, flexibiliteit en onderzoekend en innoverend vermogen spelen een belangrijke rol binnen het leerproces. Dat proces ziet er voor iedere student anders uit. In het onderwijsprogramma is dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene (inhoudelijke) kennis.

Leren op jouw manier

We werken met verschillende leerpaden: contactonderwijs, digitale leerpaden en leren in de praktijk. Afhankelijke van jouw leervoorkeur kies je per module welke manier van leren het beste bij jouw past.

Naast de verschillende keuzes in leerpaden die je hebt, bieden we ook de mogelijkheid om te leren in een leergemeenschap. De woensdagmiddag en -avond wordt hiervoor gebruikt. Tijdens deze lesdag is er tijd voor ontmoeting en verbinding, waar je de ervaringen en de uitdagingen die je tijdens het werkplekleren opdoet, kan inbrengen en samen met docenten en medestudenten kan bespreken en onderzoeken. Hieraan worden dan tegelijkertijd relevante theorieën gekoppeld, vaardigheden indien mogelijk geoefend en ook houdingsaspecten besproken.

Leercontract

We werken met een leercontract. Hierin staan de leeruitkomsten beschreven waar jij een half jaar lang aan gaat werken. Deze leeruitkomsten kunnen worden getoetst door schriftelijke tentamens en praktijktoetsen.

Studiebelasting

Afhankelijk van jouw kennis, ervaring en diploma’s doorloop je bij ons de pabo in een verkorte periode. Voor studenten met een HBO- of WO-bachelor als achtergrond is het mogelijk de opleiding in 2 jaar te doen.

De studiebelasting is ongeveer 40 uur per week. De meeste studenten kunnen een baan van maximaal drie dagen per week combineren met deze studie. De studiebelasting hangt af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen.

Introductie en rooster

Eind augustus start je met het introductieprogramma. Tijdens dit programma word je wegwijs gemaakt in de opleiding. Aan het begin van het studiejaar ontvang je een jaarplanning waarin de collegeweken, toetsweken en vakantieweken staan.