Leraar basisonderwijs lezen

Digitale vaardigheidstoetsen zelf voorbereiden

Tijdens deze opleiding leg je diverse landelijke digitale eigen vaardigheidstoetsen af die door iedere pabostudent in Nederland moeten worden behaald tijdens de propedeuse. Het zijn toetsen in Rekenen en wiskunde, Taal en Mens-en-Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Tijdens de tweejarige deeltijd verzorgen wij geen colleges ter voorbereiding op deze toetsen. Op internet is veel oefenstof te vinden die je kunt gebruiken ter voorbereiding. Indien nodig moet je bijles volgen. Eigen vaardigheidstoetsen (Taal, Tekenen en Mens en Wereld) zijn op de woensdagavonden. Er kan worden uitgeweken naar een maandagavond.