Leraar basisonderwijs kleine tafel

Zomercursus rekenen eigen vaardigheid

Als je je intaketoets rekenen onvoldoende gemaakt hebt en/of onzeker bent over je rekenniveau, dan raden we je onze zomercursus aan. In augustus kun je een zomercursus volgen waarbij je overdag een week lang week college krijgt in Taal, Rekenen en Wiskunde. De toetsen voor taal en rekenen worden daarna afgenomen. Als je deze niet haalt, heb je tijdens het eerste studiejaar nog drie kansen om deze toetsen te behalen. Haal je deze toetsen in het eerste studiejaar niet, dan moet je onze opleiding helaas verlaten. Deelname aan de zomercursus is uiteraard niet verplicht, maar raden wij wel aan.

De cursus is alleen bestemd voor studenten die de Pabo en Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden gaan volgen.

Ervaring leert dat het voor de meeste studenten toch de nodige moeite kost om deze toetsen de behalen omdat veel kennis is weggezakt, of omdat gedurende de jaren zaken zijn gewijzigd, denk aan spellingsregels. Voor de Mens-en-Wereld-toets geldt dit in mindere mate. Als je in september met de opleiding start worden de kosten van de zomercursus niet in rekening gebracht, ongeacht of je de toetsen hebt behaald of niet.

Kosten en cursusdata

De zomercursus is kosteloos en beslaat 4 ochtenden van maandag 22 augustus, dinsdag 23 augustus, woensdag 24 augustus en vrijdag 26 augustus en wordt verzorgd door onze docenten op Hogeschool Leiden.

Aanmelden en contact

Je kunt je aanmelden voor de zomercursus rekenen via de online intakeprocedure waarvoor je na 1 mei uitgenodigd wordt.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Secretariaat van de Pabo en Vrijeschool Pabo via  intake.pabo@hsleiden.nl.