De vlag van de hogeschool

Vacature: Onderwijskundige faculteit Gezondheidszorg (0,6 - 0,8 fte)

De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden zoekt een Onderwijskundige (0,6 - 0,8 fte)

De functie

Wij zoeken een breed georiënteerde, ervaren en gedreven onderwijskundige die zowel docenten(-teams) als management ondersteunt en verbindt en samenwerkt met de kwaliteitscoördinator en de ICT-adviseur.

De onderwijskundige ressorteert (hiërarchisch) onder de directeur van de faculteit.

Werkzaamheden

De onderwijskundige:

 • ontwikkelt met collega’s van de opleidingen onderwijskundig beleid op diverse gebieden (denk aan toetsing, studiesucces, docentprofessionalisering en blended learning);
 • adviseert (gevraagd en ongevraagd) op onderwijskundige vraagstukken, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar nieuwe ontwikkelingen en houdt daartoe nieuwe ontwikkelingen en vakliteratuur bij;
 • kent de wensen van het management en onderbouwt, ondersteunt en implementeert;
 • kent het hogeschoolbeleid en vertaalt dit naar opleidingsbeleid en onderwijsontwikkeling;
 • participeert in hogeschoolbrede werkgroepen en koppelt uitkomsten uit bijeenkomsten terug aan het management;
 • geeft samen met docenten vorm aan onderwijsprogramma’s en toetsen en stelt deze bij indien nodig;
 • geeft (vorm aan) trainingen aan docenten, zo nodig i.s.m. externe partijen.

Functie-eisen

Wij hopen dat je reageert op de vacature als je je herkent in het onderstaande.

 • Je bent in het bezit van een passende wo-/hbo-master, bij voorkeur op het gebied van onderwijs- of opleidingskunde met als specialisatie toetsing en/ of ruime ervaring met onderwijskunde en toetsing.
 • Je hebt (les)ervaring in het hbo (ervaring op het gebied van gezondheidszorg is een pré).
 • Je kunt collega's helpen bij hun ontwikkeling en hen (vanuit onderwijskundig perspectief) adviseren bij blended learning.
 • Je hebt ervaring als projectleider bij verander- en ontwikkelingstrajecten.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor docenten bij curriculumontwikkeling.
 • Je maakt onderwijsbeleid door je te verdiepen in de werkwijze van de opleidingen en dit samen te vertalen in concrete handvatten voor docenten.
 • Je bent creatief en innovatief: je kan ideeën omzetten naar de praktijk en weet slimme oplossingen te genereren.
 • Je werkt plan- en projectmatig en kunt goed omgaan met tijdsdruk en deadlines.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.275 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit

De faculteit is met zo’n 2.700 studenten en ongeveer 220 medewerkers een van de vijf faculteiten van de hogeschool. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie en de masteropleidingen Advanced Nursing Practice (MANP) en Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg (FWB). Daarnaast maken vier lectoraten deel uit van het facultaire kenniscentrum VEER; Vitaliteit En Eigen Regie.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is naar beleid van de hogeschool in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging. Salaris en inschaling zijn afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 3.658,64 en maximaal € 5.026,85 (schaal 11) of minimaal € 4.445,52 en maximaal € 5.717,25 (schaal 12) bij een fulltime dienstverband conform de cao-hbo. Binnen de hogeschool zijn uitstekende studie- en ontwikkelmogelijkheden, omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers zich kunnen blijven professionaliseren.

Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3% en is de hogeschool dicht bij het Centraal Station Leiden gelegen.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan ingewonnen worden per mail bij Frowine den Oudendammer oudendammer.den.f@hsleiden.nl, of bij Eldrid Bringmann (directeur GZ per 1 oktober a.s.) via 06-21157556.

Jouw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kan tot 27 september 2021, o.v.v. vacaturenummer 33/2021/GZ per mail worden gestuurd naar Paula Verwer: verwer.p@hsleiden.nl

De gesprekken vinden plaats op maandag 11 oktober 2021 tussen 9.00 en 12.00 uur.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.