Het water naast de hogeschool

Strategisch Adviseur Informatiemanagement (1,0 fte)

De hogeschool

Hogeschool Leiden is een regionaal georiënteerde en op enkele onderdelen een landelijk unieke kennisinstelling in het hart van de Randstad. We hebben een opdracht die ertoe doet: gezamenlijk goed onderwijs en toegepast onderzoek verzorgen met als doel gediplomeerden af te leveren aan de maatschappij, waar het werkveld tevreden over is. Ons onderwijs daagt studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontplooien. Binnen deze opdracht werken wij met de waarden die zo kenmerkend zijn voor onze hogeschool, namelijk passie, talent en menselijke maat. De hogeschool heeft ongeveer 10.000 studenten en 1.000 medewerkers. De opleidingen zijn ondergebracht in vijf faculteiten.

De afdeling

Beleid en Strategie (±13 fte) is op instellingsniveau verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en strategische advisering op het terrein van onderwijs en onderzoek. De kerntaken van de afdeling zijn signaleren, analyse, advies en borgen van kwaliteit. Aangezien het beleid altijd ten dienste staat van het primaire proces komt het in onderlinge samenspraak en verbinding met de faculteiten tot stand. De afdeling adviseert het College van Bestuur en het management met sturingsinformatie uit het informatie dashboard en met eigen analyses en onderzoek. Verder is de afdeling ook verantwoordelijk voor het formuleren van hogeschool brede kaders op het gebied van informatiemanagement. De opgave voor de komende jaren is deze informatie- managementfunctie stevig in te richten.
Beleid en Strategie is een nieuwe afdeling met gemotiveerde professionals waar teamwork, innovatie en willen leren hoog in het vaandel staan.

Informatiemanagement

Informatiemanagement is sterk in ontwikkeling binnen de hogeschool. Komend jaar wordt een nieuwe structuur voor samenwerking en besluitvorming uitgerold. Informatiemanagement is belegd bij Beleid & Strategie, maar in de uitvoering is sprake van een netwerkorganisatie. Er wordt actief samengewerkt met deskundigen uit de hele organisatie, waaronder de faculteiten en de diensten ICT en Onderwijs & Studentzaken. In deze netwerkorganisatie is Beleid & Strategie ten aanzien van informatiemanagement verantwoordelijk voor:

 • Signaalfunctie: volgen van landelijke trends en (wettelijke) kaders;
 • Visievorming en strategisch advies;
 • Formuleren van beleidskaders op het gebied van gegevensmanagement, privacy, informatiebeveiliging, standaarden, etc.;
 • Borging van kwaliteit: bewaken van de instelling brede plan-do-check-act cyclus;
 • Regisseren van de totstandkoming van en besluitvorming over het hogeschool brede portfolio op het gebied van informatiemanagementprogramma’s en projecten.

De functie

Als ervaren informatieadviseur sla je de brug tussen de faculteiten en de diensten. Je bent een spin in het web binnen Hogeschool Leiden en de rechterhand van de directeur Beleid en Strategie op het gebied van informatiemanagement. Je adviseert het College van Bestuur op basis van een zorgvuldige afweging van de belangen van de diverse stakeholders. Je formuleert hiervoor beslisnotities op basis van onderbouwde impactanalyses. Je bent in staat om complexe ICT-vraagstukken te vertalen zodat faculteitsdirecteuren en CvB gewogen beslissingen kunnen nemen. Je levert een stevige bijdrage aan de ontwikkeling van de informatiemanagement- functie binnen de hogeschool. Als gesprekspartner van de faculteitsdirecteuren spreek je de taal van het onderwijs. Tegelijkertijd ben je als gesprekspartner van ICT goed op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de ICT-omgeving van de hogeschool. Je kunt wensen uit het onderwijs omzetten in voorstellen en ook ICT-kaders en beperkingen gezaghebbend neerzetten voor het onderwijs. Je participeert in landelijke netwerken en draagt bij aan de samenwerking met SURF. Je hebt een in- en externe signaalfunctie. Je houdt ontwikkelingen bij en weet deze om te zetten in beleidsvoorstellen voor de hogeschool.

Functie-eisen

Je bent een verbinder met een proactieve instelling. Je bent in staat de brug te slaan tussen wensen uit het onderwijs en de vereisten uit het informatiemanagement. Je denkt in mogelijkheden en hebt oog voor verschillende belangen en perspectieven. Je kunt conceptuele ideeën en informatiearchitectuur vertalen in informatiebeleid, concrete projecten en actie. Je bent bekend met het IT-landschap van hoger onderwijs instellingen en snapt de impact van bedrijfsapplicaties op belangrijke administratieve, logistieke en onderwijsprocessen. Je kunt goed schrijven en bent overtuigend in je analyses en presentaties. Daarnaast ben je een teamspeler met een open en transparante werkwijze en een drive om te leren.

Je hebt:

 • een relevante afgeronde universitaire masteropleiding, met een sterke informatiemanagement component;
 • minimaal 10 jaar werkervaring op het snijvlak van business en informatiemanagement;
 • ervaring in of met het hoger onderwijs;
 • bewezen ervaring met het opstellen van informatiestrategie, informatiebeleid en IT-governance;
 • een stevige basis als adviseur en kennismakelaar;
 • een uitstekend analytisch vermogen;
 • sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden (D4). Afhankelijk van ervaring/senioriteit en opleiding(en) is het salaris minimaal € 4.122,09 en maximaal € 5.750,90 bruto per maand (in principe salarisschaal 12, met eventuele uitloop naar schaal 13).

Informatie en sollicitatie

Inhoudelijke informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Charlotte van Hees, Directeur Beleid en Strategie, via 06-48134034. Motivatiebrief en curriculum vitae kunnen tot 13 december 2016 worden gestuurd aan werving-selectie@hsleiden.nl onder vermelding van vacaturenummer 112/2016/B&S.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 19 december. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie- procedure.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.