De vlag van de hogeschool

Vacature: Onderzoeker voor het Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap (0,8 fte)

De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden zoekt Onderzoeker voor het Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap (0,8 fte).

Onderzoeker

Het lectoraat onderzoekt wat een verpleegkundig leider kan zijn en wat er voor nodig is om dat te kunnen ontwikkelen. Binnen het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap zoeken wij een onderzoeker die in staat is verschillende onderzoeksprojecten uit te voeren met Alrijne. 

Wij zoeken een onderzoeker met de volgende kwaliteiten

  • Beschikt over een afgeronde wetenschappelijke opleiding, bijvoorbeeld verplegingswetenschap, gezondheidswetenschappen, of sociale wetenschappen, gericht op onderzoek;
  • Heeft affiniteit met het thema verpleegkundig leiderschap;
  • Heeft ervaring met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden; 
  • Heeft ervaring met het schrijven van vakpublicaties en wetenschappelijke publicaties (Nederlands en/of Engels);
  • Heeft goede contactuele en organisatorische vaardigheden;
  • Werkt goed in teamverband en met externe partners.

Taken

De functie voor onderzoeker betreft het organiseren, uitvoeren en analyseren van praktijkgericht onderzoek onder (student)verpleegkundigen werkzaam in Alrijne. Je ondersteunt daarbij ook collega docent-onderzoekers van het lectoraat en studenten. Samen met andere leden van het onderzoeksteam publiceer je de resultaten en denk je mee over de invulling van het onderzoeksprogramma. 
Daarnaast draag je bij aan het verwerven van subsidies en aan presentaties.

Organisatie

Je ressorteert functioneel onder de lector en hiërarchisch onder de directeur.
 

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.275 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

Faculteit Gezondheidszorg

De faculteit Gezondheidszorg is met zo’n 2600 studenten en 220 medewerkers één van de vijf faculteiten van de hogeschool. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie en de masteropleidingen Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en Advanced Nursing Practice. Daarnaast maken vier lectoraten deel uit van het facultaire Kenniscentrum VEER (Vitaliteit En Eigen Regie).

Opleiding HBO Verpleegkunde 

Binnen de opleiding Verpleegkunde studeren 1.700 studenten en zijn 110 docenten en enkele onderwijsassistenten en ondersteuners werkzaam. De opleiding heeft een goede relaties met het werkveld in de regio. Het gaat om tal van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, praktijk en onderzoek.

Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

Het lectoraat is een samenwerkingsverband van Alrijne Zorggroep en de faculteit Gezondheidszorg. Verpleegkundigen vervullen een sleutelrol in het verlenen van kwalitatief hoogwaardig zorg die past bij de behoeften en wensen van patiënten en hun naasten. Verpleegkundig leiderschap is essentieel om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen, het zorgproces continu te verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te bevorderen. 

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is gebaseerd op docent C, pad onderzoek, schaal 11 (minimaal € 3.658,64 en maximaal € 5.026,85 bruto per maand op basis van een volledig dienstverband van 40 uur.

Aanstelling is voor een jaar (D4) met uitzicht op verlenging met een jaar.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan ingewonnen worden bij dr. Kim Verhaegh, Lector Verpleegkundig  Leiderschap, via 06-14835875 of verhaegh.k@hsleiden.nl

Sollicitatiebrief met CV kan tot 6 december 2021 gestuurd worden, ovv vacaturenummer 131/2021/GZ, naar: Verwer.p@hsleiden.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 16 december 2021 tussen 14.00 en 16.30 uur.

De gewenste startdatum is op korte termijn, maar in overleg bespreekbaar.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.