De vlag van de hogeschool

Vacature: onderzoeker / beleidsadviseur (32 uur per week)

De dienst Beleid en Advies (B&A) van Hogeschool Leiden zoekt een onderzoeker / beleidsadviseur (32 uur per week).

De functie

Als onderzoeker/beleidsadviseur bij het team Institutional Research draag je bij en geef je mede vorm en inhoud aan de verdere ontwikkeling van datagedreven inzichten voor Hogeschool Leiden.
Je bent een kritische onderzoeker, werkt zelfstandig en zorgvuldig, met steeds de informatiebehoefte van de hogeschool in het achterhoofd. Je hebt oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en weet vragen uit het onderwijs om te zetten in een uitvoerbare analysevraag. Je weet ruwe data transparant om te zetten in informatieproducten die van waarde zijn voor het bestuur en management.

Jouw taken: 

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en analyse van de diverse survey-onderzoeken, zoals de NSE, HBO-monitor en het 100 dagen-onderzoek.
 • Je communiceert helder over je planning en betrekt andere tijdig in je projecten.
 • Je brengt je adviezen en inzichten over middels heldere nota’s en presentaties aan het CvB en de faculteiten.
 • Je documenteert en automatiseert je analyses (van databestand naar publicatietabel of visuals).
 • Je stemt af met en draagt over aan andere afdelingen, zoals kwaliteitszorgmedewerkers en collega’s bij de faculteiten. 

Je bent:

 • In het bezit van een wo-diploma en hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met beleidsonderzoek, data-science en (beschrijvende en toetsende) statistiek en survey-onderzoek.
 • In het bezit van een uitstekend analytisch vermogen en sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Innovatief en initiatiefrijk, creatief, oplossingsgericht, nieuwsgierig en zorgvuldig. 
 • En je werkt graag in teamverband, maar bent ook in staat verantwoordelijkheid te nemen voor eigen taken en zelfstandig te werken.

Je hebt aantoonbare ervaring met:

 • Zelfstandig uitvoeren, analyseren, presenteren en overdragen van onderzoeksresultaten op basis van kwantitatieve data.
 • Data-science tools als SPSS, Git, Python, Jupyter notebooks en Power BI.
   

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 12.000 studenten en 1.200 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De dienst Beleid en Advies 

Binnen de dienst Beleid en Advies (B&A) zijn beleid en advies op het gebied van onderwijs en onderzoek, marketing en communicatie en HRM samengebracht. De directeur B&A geeft leiding aan het team O&O en rapporteert aan het college van bestuur.

Institutional research

Institutional research is belegd bij de dienst Beleid & Advies binnen het team Onderwijs & Onderzoek, een team (ca. 17 fte) verantwoordelijk voor beleidsadvies en ontwikkeling in onderwijs en onderzoek. Institutional Research (IR) bestaat uit 4 personen en levert data-gedreven, strategische adviezen aan College van Bestuur en management ten behoeve van beleidsvorming en -toetsing, kwaliteitszorg en sturing. Belangrijkste terreinen betreffen instroom, studiesucces, studenttevredenheid en arbeidsmarkt.

Institutional research heeft de volgende taken:

 • Leveren van ad hoc analyses die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen met impact op de hogeschool
 • Opstellen richtlijnen sturings- en verantwoordingsinformatie ten behoeve van pdca-cyclus en kwaliteitszorg.
 • Coördineren van de uitvoering van instellingsbrede, regionale en landelijke (benchmark)onderzoeken.
 • Adviseren over informatieverzameling en ontsluiting t.b.v. analyses en onderzoek. 
   

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is conform beleid van de hogeschool in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. De vacature is van structurele aard.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.845,48 en maximaal € 5.026,85 (schaal 10 of 11, toepassing afhankelijk van ervaring) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3%. De hogeschool is dicht bij het station Leiden Centraal gelegen.

Informatie en sollicitatie

Inhoudelijke informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Bram Enning, Institutional Research, Beleid & Advies, via 06 155 838 79 of per mail via enning.b@hsleiden.nl

Je kunt jouw sollicitatie, inclusief curriculum vitae tot en met 20 juni 2021 sturen naar werving-selectie@hsleiden.nl
Vermeld a.j.b. in de titel van je mail: ‘74/2021/Beleid en Advies’, je achternaam en voorletter(s)’.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 21 juni, de tweede ronde en het arbeidsvoorwaardengesprek in de week van 28 juni. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.