De vlag van de hogeschool

Vacature: Onderwijsassistent Verpleegkunde (0,8 fte)

De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden zoekt Onderwijsassistent voor de opleiding HBO-Verpleegkunde (0,8 fte).

De functie

Als onderwijsassistent beheer je met drie collega’s het skillslab verpleegkundige beroepsvaardigheden. Je beheert en verzorgt de verpleegkundige materialen voor het onderwijs in de praktijklokalen. Zo nodig verricht je eenvoudige reparaties aan materialen of regel je een reparatie door een interne of externe partij. Je draagt er zorg voor dat de vaardigheidslokalen tijdens onderwijsactiviteiten op een juiste wijze worden gebruikt door docenten en door studenten als zij zelfstandig oefenen. Je zorgt ervoor dat studenten gebruik kunnen maken van het skillslab. Daarnaast onderhoud je contacten met leveranciers t.b.v. het aanschaffen materialen en offertes. Je houdt toezicht op levering en afhandeling van materialen. Daarbij draag je zorg voor digitale administratie. 
Werktijden worden in overleg vastgesteld. Je kunt maximaal twee avonden in de week tot 21.00 uur worden ingezet.

Functie-eisen

  • Je hebt werkervaring in de zorg en beschikt over een diploma verzorgende IG of verpleegkundige.
  • Je hebt ervaring met het beheer van –medische en verpleegkundige- materialen en apparatuur.
  • Je bent flexibel en kostenbewust.
  • Je kunt goed samenwerken en bent gericht op open communicatie.
  • Ervaring met het ondersteunen van docenten bij het verzorgen van onderwijs en met het onderhouden van contacten met externe leveranciers is een pré.
  • Ervaring in het werken met Word en Excel is gewenst.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.400 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit

De faculteit Gezondheidszorg is met zo’n 2550 studenten en 220 medewerkers één van de vijf faculteiten van de hogeschool. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie en de masteropleidingen Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en Advanced Nursing Practice. Daarnaast maken vier lectoraten deel uit van het facultaire kenniscentrum VEER (Vitaliteit En Eigen Regie).

De opleiding Verpleegkunde

Binnen de opleiding Verpleegkunde studeren 1.650 studenten en zijn 110 docenten, onderwijsassistenten en ondersteuners werkzaam. De opleiding heeft goede relaties met het werkveld in de regio. Het gaat om tal van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, praktijk en onderzoek. 

De opleiding verzorgt naast onderwijs bij- en nascholingen voor verpleegkundigen. Zij heeft daartoe het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde opgericht (CBNV). De bij- en nascholingen worden in opdracht van het CBNV verzorgd door docenten van de opleiding.

De opleiding verzorgt een curriculum voor de verpleegkundige van vandaag en morgen. Het curriculum is gebaseerd op het landelijke Opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020. 
De opleiding is ingericht met 4 teams om met focus en samenhang efficiënt te kunnen werken. Ieder team wordt geleid door een teamleider. De opleiding versterkt praktijkonderzoek en praktijkleren in samenwerking met het werkveld, gericht op het verzorgen van goed onderwijs en het leveren van bijdragen aan verbetering van de praktijk.
 

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is naar beleid van de hogeschool in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Salaris en inschaling zijn afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.411,30 en maximaal € 3.264,65 (schaal 7) bij een fulltime dienstverband conform de cao-hbo 2022 - 2023. 

Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3 % en is de hogeschool dicht bij Station Leiden gelegen.
 

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siewert Posthuma, coördinator onderwijsassistentie HBO-V, telefoon 06-21400879, e-mail: posthuma.s@hsleiden.nl.

U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae t/m 1 juli 2022, mailen naar: Werving-selectie@hsleiden.nl.

Vermeld a.u.b. in de titel van uw mail: ‘vacaturenummer 48/2022/GZ, uw achternaam en voorletter(s)’.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.