De vlag van de hogeschool

Vacature: lerarenopleider met Engels profiel (0,6 fte)

De faculteit Educatie  van Hogeschool Leiden zoekt lerarenopleider met Engels profiel (0,6 fte).

De functie

Binnen de Pabo neemt Engels een belangrijke plaats in. Wij zoeken een lerarenopleider die, naast stage- en studiebegeleiding, Engels gaat verzorgen in zowel de voltijd- als de deeltijdvarianten van de Pabo en/of de Academische Pabo. Bij de Pabo staat het coachen van studenten tijdens de stage en de studie centraal. Stage- en studiebegeleiding is dan ook een belangrijk onderdeel van het takenpakket om de koppeling tussen opleiding en praktijk te kunnen waarborgen.

Functie-eisen en competenties

Je bent goed in het begeleiden/coachen van leerlingen en/of studenten. Je hebt een masteropleiding óf een eerste-/ tweedegraadsopleiding. Bij voorkeur heb je hebt ervaring in het (vernieuwend) basisonderwijs en/of op een pabo. Je bent vaardig in het begeleiden van groepen studenten en weet op inspirerende wijze theorie te koppelen aan de praktijk. Kennis van recente ontwikkelingen met betrekking tot vernieuwend (basis)onderwijs is een vereiste. Je bent bekend met de ontwikkelingen aan de lerarenopleidingen met betrekking tot het Engels onderwijs (Aptis). Bij het geven en ontwerpen van jouw onderwijs weet jij effectief en inspirerend gebruik te maken van moderne media of digitale didactiek.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 12.000 studenten en 1.200 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit Educatie

De faculteit Educatie kent de opleidingen Pabo, Vrijeschool Pabo, Opleiding Docent Dans/Euritmie, Opleiding Docent Muziek en de Tweedegraads Lerarenopleidingen Gezondheidszorg en Welzijn en Omgangskunde. Samen met de Universiteit Leiden wordt ook de Academische Pabo aangeboden. Daarnaast maken het Centrum Onderwijs & Innovatie Leiden (nascholing) en het kenniscentrum POP met daarin de lectoraten ‘Muziek in Onderwijs’, ‘Natuur & ontwikkeling Kind’ en ‘Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs’ deel uit van de faculteit. De faculteit heeft ruim 2200 studenten en 220 medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het gaat in eerste instantie om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Detachering vanuit een andere werkgever is mogelijk. Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.845,48 en maximaal € 4.307,66 (schaal 10) of minimaal € 3.658,64 en maximaal € 5.026,85 (schaal 11) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP. 
Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3% en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Jan Jaap Hubeek, onderwijsmanager Pabo Hogeschool Leiden via e-mail hubeek.j@hsleiden.nl 

Jouw sollicitatie inclusief Curriculum Vitae kun je tot 10 mei 2021 onder vermelding van het vacaturenummer 69/2021/EDU, mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De eerste sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd in de week van 17 mei 2021.

Wij stimuleren een persoonlijke reactie waarbij je de vrijheid neemt om op eigen wijze deze reactie in te vullen, bijvoorbeeld digitaal. 

De sollicitatiegesprekken worden mogelijk digitaal via Microsoft Teams gevoerd. 

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.