De vlaggen van de hogeschool

Docent Textiele Handvaardigheid (0,2 - 0,4 fte)

De hogeschool

Hogeschool Leiden werkt met passie, talent en menselijke maat. De hogeschool biedt een activerende leer- en werkomgeving en draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk en de beroepskrachten. Zij is betrokken bij actuele beroepsmatige en maatschappelijke vraagstukken. De hogeschool heeft ongeveer 10.000 studenten en 1000 medewerkers. De opleidingen zijn ondergebracht in vijf onderwijsfaculteiten.

De opleiding

De Vrijeschool Pabo maakt onderdeel uit van de faculteit Educatie. De Vrijeschool Pabo leidt op tot leraar primair onderwijs, met specialisatie vrijeschool onderwijs. De opleiding wordt gekenmerkt door betrokken studenten en docenten die samen een hechte leergemeenschap willen vormen. Openheid naar zowel de bronnen van het vrijeschoolonderwijs als onze hedendaagse maatschappij zijn een wezenlijk onderdeel.

De opleiding wordt aangeboden in diverse varianten.

De functie

De vacature docent textiele handvaardigheid behelst 0,2 – 0,4 fte met lessen in de verschillende jaren en opleidingsvarianten.

U werkt met toekomstige leerkrachten aan hun eigen vaardigheid, kunstzinnig vermogen en vakdidactiek. Het antroposofisch mensbeeld vormt hierbij het vertrekpunt. Aangevuld met recente (wetenschappelijke) inzichten en praktijken.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een

docent m/v, die goed thuis is in het vakgebied en dit met studenten op inspirerende en kunstzinnige wijze kan exploreren. In goede samenwerking met directe collega’s.

Functie-eisen en competenties

U beschikt over een relevante (master- of eerste graads-) opleiding en hebt ervaring binnen het vrijeschoolonderwijs.

U hebt overzicht over de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en verbinding met de kunstwereld.

U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en geeft inspirerend en

motiverend les. U bent in staat het betreffende vakgebied samen met directe collega’s verder vorm te geven en te dragen en daarbij steeds de verbinding te leggen met de opleiding als geheel.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO-HBO is van toepassing. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris bedraagt minimaal € 2.638,45 en maximaal € 3.994,25 bruto per maand (docent B, schaal 10) op basis van een volledig dienstverband.

De lessen starten half april en zullen in elk geval op maandag plaatsvinden, naast een nader in te vullen dagdeel. Lessen kunnen ook op de maandagavond ingeroosterd worden, tot acht uur.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Akke Faling docent Textiele Handvaardigheid Vrijeschool Pabo, faling.a@hsleiden.nl / 06 48133939.

Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u tot 30 januari 2017 onder vermelding van vacaturenummer 100/2016/Educatie mailen naar werving-selectie@hsleiden.nl

De eerste ronde gesprekken zal plaats vinden in week 6.

 

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.