De vlag van de hogeschool

Vacature: Docent-Onderzoeker Ouderenzorg (0.6-0.8 fte)

De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden zoekt een docent-onderzoeker ouderenzorg voor het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO), specifiek project mentale vitaliteit van zorgprofessionals (0.6-0.8 fte). 

 

De functie

Taken

De docentonderzoeker zal voor 0,4 – 0,6 fte van de aanstelling uitvoering geven aan het evaluatieonderzoek van het project ‘VIPc in het verpleeghuis’. Voor het resterende deel van de aanstellingsomvang zal je betrokken zijn bij onderzoeksprojecten van het lectoraat VIO.

Functie-eisen

De docent-onderzoeker
die wij zoeken is enthousiast en ambitieus en:

  • Heeft een afgeronde opleiding op masterniveau (gezondheidszorg of aanverwant);
  • Heeft ervaring met kwalitatief onderzoek (observaties en interviews);
  • Heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
  • Heeft ervaring met het schrijven van (vak)publicaties;
  • Heeft ervaring met projectmatig werken in onderzoek;
  • Heeft affiniteit met (zorgprofessionals die werken in de) ouderenzorg;
  • Is bereid om (op termijn/bij contractverlenging) onderwijstaken op zich te nemen binnen de faculteit Gezondheidszorg
  • Is open, sociaal, nieuwsgierig, energiek, flexibel en ondernemend.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.400 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit

De faculteit Gezondheidszorg is met zo’n 2550 studenten en 220 medewerkers één van de vijf faculteiten van de hogeschool. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie en de masteropleidingen Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en Advanced Nursing Practice. Daarnaast maken vier lectoraten deel uit van het facultaire kenniscentrum VEER (Vitaliteit En Eigen Regie), waaronder het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg.

De opleiding HBO Verpleegkunde

Binnen de opleiding Verpleegkunde studeren ongeveer 1.700 studenten en zijn 90 docenten en 15 onderwijsassistenten en ondersteuners werkzaam. De opleiding heeft goede relaties met het werkveld in de regio. Het gaat om tal van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, praktijk en onderzoek.

Lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

Het lectoraat richt zich op de vraag: hoe kan een verpleegkundige  eigen kennis, kunde en attitude,  beter dan tot nu toe, inzetten om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren? Het lectoraat is een samenwerkingsverband van ouderenzorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden. Het lectoraat is onderdeel van Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) van Faculteit Gezondheidszorg.

Missie lectoraat

Het lectoraat VIO draagt bij aan de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg in het verpleeghuis.

Onderzoeksprofiel

Het onderzoeksprofiel gaat uit van (samen) leren en ontwikkelen van zorgprofessionals. De onderzoeksaanpak is actiegericht: leren en werken aan verandering in de zorgpraktijk (de “actie”) gaan hand in hand met het nadenken over, reflecteren op dit proces en het expliciteren van de daaruit voortkomende kennis. De grondslag van het onderzoek is kwalitatief en onderzoekers zijn participerend binnen activiteiten en dragen zo bij aan het proces van leren en ontwikkelen.

Doelen en onderzoekslijnen lectoraat

Het lectoraat organiseert onderzoek en activiteiten op geleide van vier doelen en vier onderzoekslijnen. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen wij naar: https://www.hsleiden.nl/vio/

Project Mentale Vitaliteit Zorgprofessionals

In het project “VIPc in het verpleeghuis” gaan we de interventie ‘Vitaliteit in Praktijk cultuur’ (VIPc) toepassen en onderzoeken in twee verpleeghuisorganisaties. Het evaluatie-actieonderzoek wordt flankerend aan de interventie ingezet. Evalueren, verbeteren, leren en kennisontwikkeling gaan daardoor hand in hand in een participatief, cyclisch en reflexief proces. Met als doel: een organisatiecultuur waarin mentale vitaliteit (MV) open besproken wordt, met actieve betrokkenheid van werknemers bij MV, kennis binnen organisaties over (bevorderen) MV, sociale verbondenheid en lerend vermogen over wat werkt voor behoud van MV.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is gebaseerd op docent C, pad onderzoek, schaal 11 (minimaal € 3.881,09 en maximaal € 5.332,48 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, conform cao-hbo. Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP, en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool, en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3 % en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

Wij willen een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat hoe inclusiever we zijn, des te beter we van betekenis kunnen zijn als kennisinstelling van en voor de regio. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die de Leidse regio rijk is weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool. 

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Chris Wallner, Lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg, via telefoonnummer: 06-39115616, of per e-mail: [email protected]

U kunt uw sollicitatie, inclusief curriculum vitae tot en met 28 november a.s., mailen naar: [email protected].

Vermeld a.u.b. in de titel van uw mail: ‘vacaturenummer 121/2022/GZ, uw achternaam en voorletter(s)’.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 5 en 6 december 2022 van 09.15 tot 12.00 uur. Een eventuele tweede gespreksronde vindt plaats op 13 december 2022 tussen 09.00 en 12.00 uur.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.