De vlag van de hogeschool

Vacature: docent Bewegingsonderwijs (0,6 fte - 0,8 fte)

De faculteit Educatie van Hogeschool Leiden zoekt per 1 augustus 2021 een docent Bewegingsonderwijs in combinatie met studiebegeleiding (0,6 fte - 0,8 fte).

De functie

De docent bewegingsonderwijs ontwerpt en verzorgt onderwijs voor zowel de voltijd- als de deeltijdvarianten van de Pabo, flexibele pabo en de academische Pabo. De studenten van de pabo sportklas 1 besteden extra veel aandacht aan bewegen als middel: buitenspelen, sportstimulering en sportieve evenementen. Daarnaast begeleid je studenten in hun studie en stage. Het betreft vooral werkzaamheden in het eerste en tweede leerjaar. Het coachen van studenten van de flexibele deeltijd behoort mogelijk ook tot de taken.

De werkdagen zijn in ieder geval op dinsdag, woensdag en donderdag.
 

Functie-eisen en competenties

Als docent bewegingsonderwijs heb je ervaring met het geven van lessen bewegingsonderwijs aan kleuters op de basisschool. Bij voorkeur ook ervaring met de hierboven genoemde thema’s uit de sportklas. Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied, zowel op het gebied van bewegingsonderwijs aan het jonge kind, als het bewegen in en rondom de school (dynamische schooldag). Je weet op inspirerende en enthousiasmerende wijze theorie te koppelen aan de praktijk. Hiernaast ben je bij uitstek een teamplayer en flexibel.
Je hebt een 1e graads lesbevoegdheid bewegingsonderwijs (ALO). 

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 12.000 studenten en 1.200 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit Educatie

De faculteit Educatie kent de opleidingen Pabo, Vrijeschool Pabo, Opleiding Docent Dans/Euritmie, Opleiding Docent Muziek en de Tweedegraads Lerarenopleidingen Gezondheidszorg en Welzijn en Omgangskunde. Samen met de Universiteit Leiden wordt ook de Academische Pabo aangeboden. Daarnaast maken het Centrum Onderwijs & Innovatie Leiden (nascholing) en het kenniscentrum POP met daarin de lectoraten ‘Muziek in Onderwijs’, ‘Natuur & ontwikkeling Kind’ en ‘Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs’ deel uit van de faculteit. De faculteit heeft ruim 2200 studenten en 220 medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het gaat in eerste instantie om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.845,48 en maximaal € 4.307,66 (schaal 10) of minimaal € 3.658,64 en maximaal € 5.026,85 (schaal 11) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3% en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Marije van den Steenhoven; opleidingsmanager Pabo Hogeschool Leiden via e-mail: steenhoven.vd.m@hsleiden.nl

Jouw sollicitatie inclusief Curriculum Vitae kun je tot 10 mei 2021 onder vermelding van vacaturenummer 65/2021/Educatie, mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De eerste sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd in de week van 17 en 24 mei 2021.

Wij stimuleren een persoonlijke reactie waarbij je de vrijheid neemt om op eigen wijze deze reactie in te vullen, bijvoorbeeld digitaal. 

De sollicitatiegesprekken worden mogelijk digitaal via Microsoft Teams gevoerd. 

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.