De vlag van de hogeschool

Vacature: Directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken

Het college van bestuur van Hogeschool Leiden zoekt een Directeur Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.400 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

Sturing en verantwoording

De dienst OO&S wordt aangestuurd door een directeur. De directeur legt direct verantwoording af aan het college van bestuur. De directeur geeft leiding aan de managers van alle teams en de staf. Samen vormen zij het managementteam van OO&S. De directeur (en het managementteam) wordt ondersteund door een controller, een secretaresse en een changeteam. De dienst bestaat nu uit zeven teams en omvat circa 62 fte.

De opdracht

De directeur OO&S geeft invulling aan de ambities van Hogeschool Leiden en denkt mee over de strategische ontwikkeling van de organisatie in de toekomst. Als onderdeel van de nieuwe koers wordt momenteel nagedacht over een verbreding van het onderwijsaanbod, waaronder het aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen. Tevens zal de hogeschool zich, naast het aanbieden van onderwijs, in toenemende mate gaan ontwikkelen als kennisinstelling met een hoogwaardig aanbod van praktijkgericht onderzoek. Tezamen met de groei van de hogeschool betekent dit dat de hogeschool de komende jaren ook aan de slag gaat met het herontwerp en de herinrichting van onderwijs logistieke processen. Dit alles vereist meer gezamenlijkheid en hierin heeft de directeur OO&S een belangrijke rol, zowel in beleid als in uitvoering.

De directeur OO&S draagt (mede) zorg voor de totstandkoming en uitvoering van een consistente, stevige, strategische en hogeschool brede koers. Hij/zij weet te anticiperen op interne en externe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de hogeschool, en stemt hierover af met het college van bestuur en de faculteits- en dienstdirecteuren. De directeur OO&S is verantwoordelijk voor het onderwijs- en onderzoeksbeleid en de uitvoering van dit beleid. Ditzelfde geldt voor alles met betrekking tot studentzaken. De directeur rapporteert aan het college van bestuur en maakt onderdeel uit van het reguliere overleg tussen het college van bestuur en de faculteits- en dienstdirecteuren. Ook vertegenwoordigt hij/zij de hogeschool in verschillende landelijke gremia en netwerken.

Tot slot krijgt de directeur de opdracht om de nieuwe dienst OO&S vorm te geven en deze samen met de teams binnen de dienst te ontwikkelen tot een goed functionerende, samenhangende dienst passend bij de hogeschool.

De resultaatgebieden

De directeur OO&S is verantwoordelijk voor:

 • het volgen, analyseren en naar binnenhalen van (beleids)ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs, en het uitbouwen en onderhouden van contacten met externe stakeholders op regionaal en nationaal niveau;
 • het toekomstbestendig houden en waar nodig het ontwikkelen van de beleidsagenda, en het stroomlijnen van deze agenda met de actualiteit van Hogeschool Leiden, de beleidsaccenten van het college van bestuur en landelijke ontwikkelingen;
 • het voeren van regie op de ontwikkeling, bewaking en evaluatie van het hogeschool brede beleid, en programma’s en ondersteuning op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentzaken;
 • het effectief en efficiënt vormgeven en uitvoeren van administratieve (keten)processen, zoals toetsing en examinering, studentadministraties en onderwijslogistiek, alsmede de aansturing van het studentendecanaat, de studentenpsychologen en het mediacentrum; 
 • het prioriteren van de vragen uit de organisatie en daarbuiten;
 • het leidinggeven aan de dienst en de medewerkers, en het zorgdragen voor een professioneel werkklimaat.

Persoonlijkheidsprofiel

Gelet op de opgave en context van Hogeschool Leiden herkent de ideale kandidaat zich in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • je bent inhoudelijk goed ingevoerd op het gebied van hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Je weet wat het betekent om als hogeschool in te spelen op uitdagingen als de vernieuwing en flexibilisering van het onderwijsaanbod, de doorontwikkeling van het onderzoek en het hierop aanpassen van de onderwijslogistiek en andere (keten)processen;
 • je bent creatief en denkt strategisch vanuit een (inter)nationaal kader en vertaalt dit naar thema’s die voor de hogeschool van belang zijn. Je benut daartoe onder andere het netwerk van collega-instellingen, de Vereniging Hogescholen en andere stakeholders;
 • je bent de eerste sparringpartner en adviseur van het college van bestuur en de faculteits- en dienstdirecteuren bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en studentzaken;
 • je bent een inspirerend, verbindend en ervaren leidinggevende. Je stimuleert als coachend leider de medewerkers van de dienst tot onderlinge, resultaatgerichte afstemming binnen en buiten de hogeschool, met als doel beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen. Je creëert een cultuur van vertrouwen en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken;
 • je hebt strategisch, conceptueel denkvermogen en beweegt je gemakkelijk in bestuurlijk complexe organisaties;
 • je bent resultaatgericht en laat je op resultaten aanspreken;
 • je bent bereid je te verbinden aan de hogeschool. Je bent een ervaren en inspirerende collega die onderdeel uitmaakt van de leergemeenschap en je werkt samenwerkingsgericht;
 • je voelt de dynamiek van het onderwijs en onderzoek van alledag aan, maar bent tevens in staat om voldoende afstand hiertoe te bewaren.

Arbeidsvoorwaarden

De cao hbo is van toepassing. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden.
Afhankelijk van ervaring is het salaris minimaal € 6.14,91 en maximaal € 7.940,29 (schaal 15) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3%. De hogeschool is goed bereikbaar met openbaar vervoer (station Leiden Centraal ligt op loopafstand).

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. 

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 16 september 2022.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.


Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl. Meer informatie over de vacature vindt u hier ( pdf, 149 KB ).

Contactgegevens Wesselo
Jos Engel, partner
Hanke Scheerder, projectassistent T 030 275 84 43
E h.scheerder@wesselopublicvalue.nl
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.