De vlag van de hogeschool

Vacature: Directeur faculteit Science & Technology (1,0 fte)

Het College van Bestuur van Hogeschool Leiden is op zoek naar in- en extern verbindende en op innovatie gerichte directeur faculteit Science & Technology (1,0 fte).

Resultaatgebieden

Als directeur van de faculteit Science & Technology vertaal je de hogeschoolstrategie in het meerjarenbeleid van de faculteit, adviseer je het College van Bestuur en heb je de verantwoordelijkheid voor de leiding van de faculteit en de realisatie van de strategische doelstellingen. Samen met de managers draag je zorg voor een effectieve samenwerking binnen en buiten de faculteit. Daarnaast lever je een bijdrage aan hogeschoolbrede vraagstukken en vertegenwoordig je de faculteit in het werkveld.

De opdracht voor de directeur faculteit Science & Technology is de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek verder te begeleiden en de relaties met externe partners te versterken. Gezien de impact en de snelheid van maatschappelijke uitdagingen rondom gezondheid, biodiversiteit, data-vertaling en ICT, wil de faculteit nog nauwer samenwerken met regionale partners om met een flexibeler onderwijs- en onderzoeksaanbod beter aan te sluiten op de ontwikkelingen binnen de beroepenvelden van de faculteit. De opdracht van de directeur faculteit Science & Technology is om deze trends te faciliteren en stimuleren.

Functie-eisen

Als directeur geef je leiding aan een ervaren managementteam van professionals; je treedt op als sparringpartner, inspirator, hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor menselijke relaties en bevordert een veilig en open werkklimaat.

Daarbij kan de directeur mensen met verschillende kwaliteiten tot samenwerking brengen en ben je in staat om op verschillende podia de faculteit met verve te vertegenwoordigen. Bovendien heeft de directeur ervaring met en gevoel voor integraal management en een goede bedrijfsvoering.

Voel jij je verbonden met het onderwijs en heb jij een visie op ons onderwijs en onderzoek en weet je dit ook naar buiten over te brengen? Ben je innovatief, creatief, integer en daadkrachtig? Hogeschool Leiden zoekt een directeur die onderdeel wil zijn van de gemeenschap en vanuit samenwerking en verbindend opereert. Je kent jezelf, bent bereid te reflecteren op je handelen en daarvan te leren. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding en je beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten. Je bent nauw verbonden met het werkveld van de faculteit en een actieve deelnemer binnen het netwerk.

De nieuw te benoemen directeur van de faculteit Science & Technology:

 • kan zich vinden in de sturingsfilosofie van de hogeschool en wil zich verbinden met de faculteiten en diensten;
 • heeft kennis van de logistieke kant en de digitale ondersteuning van het onderwijs;
 • zoekt actief verbinding met de externe omgeving;
 • is maatschappelijk betrokken;
 • wil vernieuwen met behoud van bestaande kracht, met name op het gebied van digitalisering;
 • toont onderwijskundig leiderschap.

Over Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 12.000 studenten en 1.300 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden. De opleidingen zijn verdeeld over vijf faculteiten, waaronder de faculteit Gezondheidszorg. Het tweehoofdige College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de hogeschool en legt over zijn handelen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Centraal in de aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren. In de opleidingen wordt aandacht besteed aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van interculturele en internationale en multiculturele competenties.

Meer over Hogeschool Leiden is te lezen in het Instellingsplan 2017 – 2022.

De missie

Hogeschool Leiden verwoordt haar missie als: "Onze ambities voor de komende jaren hebben we vertaald in vijf beloftes aan onze studenten, het werkveld en aan elkaar. We:

 • kennen de student, de student kent ons;
 • helpen de student actief en voltijds te studeren;
 • verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld;
 • zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij;
 • zijn een goed georganiseerde hogeschool.

Deze vijf beloftes drukken kernachtig uit wat we belangrijk vinden, waar we aanvullend aan werken en waar we ons op willen laten aanspreken. Ze geven richting aan ons handelen, individueel en collectief, onze werkwijzen, de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we de hogeschool organiseren."

Faculteit Science & Technology

Binnen de faculteit Science & Technology gaan onderwijs, onderzoek en innovatie hand in hand. De faculteit bestaat uit de opleidingen Informatica, Bio-informatica, Chemie, Biologisch en Medisch laboratoriumonderzoek, het middelbaar laboratoriumonderwijs van mboRijnland en na- en bijscholing. De opleidingen zijn nauw verbonden met de lectoraten voor onderzoek en innovatie op het gebied van Forensisch ICT (FICT) en Life Sciences. Het Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) verzorgt vanuit de faculteit nascholing aan het beroepenveld. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het kenniscentrum Leiden Centre of Applied Bioscience (LCAB), het lectoraat Digital Forensics and E-Discovery (DFED) en het Foodlab. Hiernaast kent de faculteit een groot team ondersteuning specifiek voor de natte en droge laboratoria en een ondersteuningsteam voor organisatie en logistiek. 

De faculteit heeft vele samenwerkingspartners op het BioScience Park, binnen The Hague Security Delta en in de regio. Gezien de impact en de snelheid van maatschappelijke uitdagingen rondom gezondheid, biodiversiteit, data-vertaling en ICT, wil de faculteit nog nauwer samenwerken met regionale partners om met een flexibeler onderwijs- en onderzoeksaanbod beter aan te sluiten op de ontwikkelingen binnen het beroepenveld.

De structuur

De faculteitsdirecteur vormt samen met de opleidingsmanagers, kwaliteitszorgcoördinator onderwijs, coördinerend managementondersteuner, faculteitscontroller en adviseur HRM het managementteam van de faculteit.

De thema's

Voor de faculteit zullen de volgende thema’s leidend zijn in de opdracht voor de nieuwe directeur van de faculteit Science & Technology.

 • Eén faculteit, twee domeinen
  Binnen de faculteit Science & Technology is sprake van twee domeinen die in toenemende mate gaan samenwerken. In de kern verschilt het domein Science (Bio-informatica, Chemie, Biologisch en Medisch laboratoriumonderzoek, het middelbaar laboratoriumonderwijs) van de opleiding Informatica. Het gegeven dat de opleiding Informatica in Den Haag wordt verzorgd maakt dat de samenwerking onderling actief georganiseerd zal moeten worden.
 • Digitalisering en Leven Lang Ontwikkelen
  De faculteit Science & Technology wil de komende twee jaar zich inzetten om te komen tot een digitale blend in het onderwijs om tijd en plaats onafhankelijk leren te faciliteren en intensivering van fysiek onderwijs mogelijk te maken. De faculteit staat met haar opleidingen, scholing en onderzoek in de wereld van (toegepast) wetenschap op terreinen die zich razendsnel ontwikkelen en vernieuwen. De contacten met het beroepenveld en aanvragen van klanten geeft het Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) inzicht wat er speelt op vakgebieden die relevant zijn voor de medewerkers van de faculteit. De rol van liaison tussen beroepenveld en faculteit wil het CBD blijven vervullen en een voortrekkersrol spelen bij het beschikbaar maken van kennis uit onderzoek in de kenniscentra door cursussen en trainingen voor medewerkers van de faculteit.
 • Samenwerking met andere faculteiten
  Op het gebied van samenwerking intern (tussen de faculteiten en met de diensten) liggen kansen om deze te versterken. Op het vlak van interdisciplinair opleiden liggen nog kansen die verder ontwikkeld kunnen worden. 

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 5.797 en maximaal € 7.485 (schaal 15). Het betreft een fulltime dienstverband voor bepaalde tijd, met het voornemen voor onbepaalde tijd te verlengen. Daarnaast is er een pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3% en is de hogeschool dicht gelegen bij station Leiden.

Hogeschool Leiden streeft naar een diverse samenstelling van haar directie- en managementteam.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Planning

Voordracht van kandidaten donderdag 3 juni 2021
(in afwezigheid kanididaten)
Eerste ronde selectiegesprekken dinsdag 8 juni 2021
tussen 08.30 - 14.15 uur
Tweede ronnde selectiegesprekken dinsdag 22 juni 2021
tussen 13.00 - 16.30 uur

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hsleiden.nl.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via www.wesselopartners.nl. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2021.

Contactgegevens Wesselo & Partners | Selection as art

Jos Engel (partner)
Hanke Scheerder (managementassistente)
030 275 84 43