Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden zoekt: Analist analytische chemie (0,8 - 1,0 fte)

De functie

Je komt te werken in het nieuwe LCAB bij het lectoraat Metabolomics. Deze onderzoeksgroep gebruikt en ontwikkelt nieuwe analytische methoden om complexe onderzoeksvragen met gedetailleerde chemische informatie te beantwoorden. Hiervoor wordt LC-MS, GC-MS, GC-FID en GC met olfactory detection gebruikt. Het onderzoek wordt in belangrijke mate uitgevoerd door docenten en studenten Chemie van Hogeschool Leiden. De metingen en rapportage voer je uit in het kader van onderzoeksprojecten en samenwerkings-verbanden met partners uit het werkveld.

Kerntaken zullen zijn

· Onderhouden en operationeel houden van de geavanceerde analytische apparatuur van het lectoraat

· Ontwikkelen, implementeren, valideren en toepassen van methoden voor het meten van metabolieten en andere kleine moleculen in uiteenlopende monsters

· Ondersteunen van en samenwerken met docenten en studenten die    onderzoek uitvoeren

· Geven van trainingen aan nieuwe medewerkers

· Rapporteren van meetresultaten.

Functie-eisen

Je bent minimaal een hbo geschoolde analytisch chemicus met recente ervaring op het gebied van moderne scheidingsmethoden en massaspectrometrie, bij voorkeur in een 'omics' onderzoeksgebied, in het bijzonder metabolomics. Je hebt minimaal 2 jaar praktische ervaring met LC-MS en GC-MS. Ervaring met metabolomics is een pre. Je hebt praktische ervaring met bioanalyse, monstervoorbewerking, methode-ontwikkeling, validatie van analytische methoden (verwerken van grote datasets met multivariate analysemethoden is een pre).

Affiniteit met zowel onderwijs als onderzoek is vereist en je bent bereid om samen met docenten en studenten onderzoek binnen het lectoraat Metabolomics op te zetten en uit te voeren.

Je hebt de volgende eigenschappen: een sterk analytisch denkvermogen, goede praktische vaardigheden, een sterk probleemoplossend vermogen, behulpzaam en je functioneert goed in een team. Accuraat en nauwgezet werken is vanzelfsprekend.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad.

De hogeschool heeft ongeveer 11.000 studenten en 1.100 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit Science & Technology

De opleidingen van de faculteit Science & Technology worden verzorgd door de afdelingen Applied Sciences, ICT, en het Middelbaar Laboratorium Onderwijs. De na- en bijscholing wordt verzorgd door het Centrum Bioscience en Diagnostiek. In het kader van onderzoek is het Leiden Center of Applied Bio Science (LCAB) verbonden aan de faculteit. Het LCAB omvat meerdere lectoraten en kenniskringen met innovatieve technologie op het gebied van onder andere metabolomics.

De faculteit S&T en het LCAB werkt in verschillende samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties als biotechnologiebedrijf BaseClear, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden (Leiden Academic Center for Drug Research).

De afdeling

De afdeling Applied Sciences verzorgt drie opleidingen: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek (circa 800 studenten), Bio-informatica (circa 240 studenten) en Chemie (circa 380 studenten). In alle opleidingen is de beroepspraktijk richting- en maatgevend voor het onderwijs; praktijk en theorie zijn zoveel mogelijk geïntegreerd. De faculteit S&T telt circa 230 medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO-HBO is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Het salaris is minimaal € 2.598,89 en maximaal € 3.479,70 (schaal 8) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband (36 uur).

Een functiebeschrijving conform de functiefamilie onderwijsassistent (Onderwijsassistent) is van toepassing.  

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij dhr. dr. D.F. Dukers, onderwijsmanager Applied Science, faculteit Science & Technology, via telefoonnummer: 06-48133907 of per email dukers.d@hsleiden.nl 

U kunt uw sollicitatie, inclusief curriculum vitae tot 9 augustus a.s., mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl 

Vermeld a.u.b in de titel van uw mail: ‘vacaturenummer 87/2020/S&T uw achternaam en voorletter(s)’.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.